I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Impela UNkulunkulu Usefikile Phakathi kwaBantu

UNkulunkulu uletha isiphetho sesintu emhlabeni wabantu.

Emva kwalokho, Ubeka obala phambi kwesintu isimo Sakhe sonke,

ukuze kuthi bonke abantu abamaziyo uNkulunkulu nalabo abangamazi “bezobhekisa amehlo abo” babone ukuthi impela uNkulunkulu usefikile phakathi kwabantu,

emhlabeni lapho zonke izinto zikhula khona.

Leli icebo likaNkulunkulu.

Ilena kuphela “inhlambuluko” Yakhe selokhu adala isintu.

UNkulunkulu ufisa engathi ungabuka ngenhliziyo yakho yonke konke ukunyakaza Kwakhe,

ngokuba intonga Yakhe iyasondela futhi esintwini.

Isondela eduze kwesintu esimelene Naye.

Okwedlule:UNkulunkulu Ufuna Labo Abomele Ukuvela Kwakhe

Okulandelayo:UNkulunkulu Uphatha Umuntu Njengothandiweyo Kakhulu Wakhe

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Umthandazo Wangempela

   I Umthandazo wangempela ungukukhuluma amazwi enhliziyo yakho kuNkulunkulu. Usekelwe entandweni nasezwini likaNkulunkulu. Umthandazo wangempela u…

 • Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu

   I Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu, kumele sifune intando Yakhe, sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe. Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe…

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • Vukani, Bambisanani NoNkulunkulu

   I Nikelani ngakho konke eniyikho! Lokho eniyokudla noma eniyokwembatha, ikusasa lenu eliyoba yikho, kusesandleni sikaNkulunkulu. UNkulunkulu uzo…