I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu

La … la la la … la la la….

La … la la la … la la la … la….

Ilanga lokulunga liphuma eMpumalanga.

O Nkulunkulu! Inkazimulo yaKho igcwalisa izulu nomhlaba.

Sithandwa sami esihle, uthando lwaKho luzungeza inhliziyo yami.

Abantu abaphishekela iqiniso bonke bathanda uNkulunkulu.

Nakuba ngivuka ngedwa ekuseni ngovivi,

ngizizwa ngijabula lapho ngizindla ngezwi likaNkulunkulu.

Amazwi anesisa anjengokamama onothando,

amazwi ukwahlulela njengobaba omkhulu.

(Heyi….)

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

La la la … la la la….

La la la … la la la … la….

Intando kaNkulunkulu yambuliwe—ukuze iphelelise abathandi bakaNkulunkulu beqiniso.

Abantu abaphapheme nabangenacala bonke badumisa uNkulunkulu,

futhi badansa imidanso emihle phambi kukaNkulunkulu weqiniso ndawonye.

Abantu babizwe yizwi likaNkulunkulu besuka ezindaweni ezahlukahlukene.

Amazwi okuphila aphathiswe thina.

Sihlanzwe amazwi kaNkulunkulu okwahlulela.

Uthando lwethu luqinisiwe ngokucwengisiswa.

Sizizwa simnandi ukuze sijabulele uthando lukaNkulunkulu. (Heyi….)

Ubani ongemthande uNkulunkulu othandekayo?

Ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda kuphele uNkulunkulu Ongokoqobo.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Ubani ongemthande uNkulunkulu othandekayo? Ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Ubani ongemthande uNkulunkulu othandekayo?

Ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Siyabonga! (Siyabonga!) (Siyabonga!) (Siyabonga!)

Siyakuthanda!

Okwedlule:Yonke Indlela Kanye Nawe

Okulandelayo:Dumisani Ukuphila Okusha

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Thula Phambi KukaNkulunkulu

   I Inhliziyo ethule ngempela phambi kukaNkulunkulu ngeke ihlushwe umhlaba, noma umuntu, isenzo noma into; thula phambi kukaNkulunkulu. Konke okub…

 • Usizi lweSintu esoNakele

  1. Umuntu uhambe noNkulunkulu, eminyakeni yonke nasezikhathini, engazi ukuthi uNkulunkulu unquma ngesiphelo sakho konke okuphilayo, engazi ukuthi uNk…

 • UNkulunkulu Uba Yinyama Ukuze Asindise Isintu

  1. Namuhla wusuku, ingabe usubonile? Kuyinto enkulu ukuba uNkulunkulu eze phakathi kwabantu. Uze ukuzosindisa umuntu, ukunqoba uSathane – isizathu sok…

 • Bonke Abantu Baphila Ekukhanyeni KukaNkulunkulu

  Manje ekuphakanyisweni, ubungcwele nokulunga kukaNkulunkulu Kuyachuma emkhathini wonke, kuphakanyisiwe kuso sonke isintu. Amadolobha ezulu ayahleka, i…