I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Imibuzo Eyikhulu Nezimpendulo Ukuhlola Indlela Yeqiniso

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

60. Abanye abantu bakholwa ukuthi ukholo kuNkulunkulu kufanele lusekelwe eBhayibhelini, kodwa ingabe ukholo olusekelwe eBhayibhelini lungayifeza ngempela insindiso?

Izikhombo Zamavesi EBhayibheli:

“Hlolani imibhalo; ngoba nicabanga ukuthi kuyo niyoba nokuphila okungunaphakade: yiyo engifakazelayo. Futhi ngeke nize kimi, ukuze nibe nokuphila” (Johane 5:39-40).

Impendulo Evela Ezwini LikaNkulunkulu:

Umsebenzi kaNkulunkulu kuphela ongasindisa umuntu. IBhayibheli ngeke limsindile umuntu, futhi alishintshanga nhlobo eminyakeni eyizinkulungwane eziningi, futhi uma ukhonza iBhayibheli awusoze wawuzuza umsebenzi kaMoya oNgcwele.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (3)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu balifundile iBhayibheli kuyo yonke le minyaka, baqhamuke nezincazelo eziningi kakhulu, bazikhandla kakhulu; banokuhluka ngemibono okuningi, futhi abaphikisana ngayo bengaphezi, ngendlela yokuthi sekunezinhlelo zamabandla ezingaphezu kwezi-2000 ezakhiwe namuhla. Zonke zifuna ukuthola izincazelo ezithile ezikhethekile, noma izimfihlakalo ezijule kakhulu eBhayibhelini, zifuna ukulihlola, nokuthola isendlalelo ngomsebenzi kaJehova kwa-Israyeli, noma isendlalelo ngomsebenzi kaJesu eJudiya, noma ezinye izimfihlakalo ezingaziwa muntu. Indlela abantu abalithatha ngayo iBhayibheli yile enokuthatheka nokukholwa, futhi akekho ocacelwe ngokuphelele indaba yangaphakathi noma ingqikithi yeBhayibheli. Ngakho, umphumela walokho namuhla ukuthi, abantu basenokuzwa ongachazeki wesimangaliso uma sekuza eBhayibhelini; okudlula lokho, benganyelwe yilo bathathekile, futhi bakholelwa kulo. Namhlanje, bonke abantu bafuna ukuthola iziphrofetho zomsebenzi wezinsuku zokugcina eBhayibhelini, bafuna ukuthola ukuthi imuphi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngezinsuku zokugcina, nokuthi iziphi izimpawu ezikhona zezinsuku zokugcina. Ngale ndlela, ukukhonza kwabo iBhayibheli kuya kuba namandla, futhi njengoba ziya zisondela izinsuku zokugcina, baya bezikholwa kakhulu iziphrofetho zeBhayibheli, ikakhulukazi lezo ezimayelana nezinsuku zokugcina. Ngokholo olumpumpuzela kakhulu eBhayibhelini, nangokwethembela okukhulu eBhayibhelini, abanasifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngokokubona kwabantu bacabanga ukuthi iBhayibheli kuphela elingaletha umsebenzi woMoya oNgcwele; iseBhayibhelini kuphela lapho bengathola khona izinyathelo zikaNkulunkulu; iseBhayibhelini kuphela lapho kucashe khona izimfihlakalo zomsebenzi kaNkulunkulu; iBhayibheli kuphela—hhayi ezinye izincwadi noma abantu—okungacacisa yonke into kaNkulunkulu kanye nomsebenzi wakhe sewuwonke; iBhayibheli lingaletha umsebenzi wezulu emhlabeni; futhi iBhayibheli lingaqala futhi liphethe izinkathi. Ngale mibono, abantu abanaso isifiso sokufuna umsebenzi woMoya oNgcwele. Ngakho, akukhathaleki, ukuthi iBhayibheli labe liwusizo kangakanani kubantu kudala, seliphenduke isiphazamiso emsebenzini kaNkulunkulu wakamuva. Ngaphandle kweBhayibheli abantu bangafuna izinyathelo zikaNkulunkulu kwenye indawo, kepha namuhla, izinyathelo Zakhe sezigcinwe eBhayibhelini, futhi ukwelula umsebenzi Wakhe wakamuva sekuphenduke kwanzima ngokuphindiwe, futhi kwaba umshikashika owumqansa. Konke lokhu kungenxa yezahluko nezisho ezinedumela zaseBhayibhelini, kanye neziphrofetho ezehlukene zeBhayibheli. IBhayibheli seliphenduke isithixo emiqondweni yabantu, seliphenduke indida ezingqondweni zabo, futhi bamane abakwazi ukukholelwa ukuthi uNkulunkulu angasebenza ngaphandle kweBhayibheli, abakwazi ukukholwa ukuthi abantu bangathola uNkulunkulu ngaphandle kweBhayibheli, kungasaphathwa ukuthi bakholwe ukuthi uNkulunkulu angashiya iBhayibheli ngesikhathi somsebenzi wokugcina futhi aqale kabusha. Lokhu kuyinto engacabangeki kubantu; abayikholwa, futhi abakwazi ukuyibona nangamehlo engqondo. IBhayibheli seliphenduke isiphazamiso esikhulu ekwamukeleni kwabantu umsebenzi kaNkulunkulu omusha, futhi lenze kwanzima ukusabalalisa lo msebenzi omusha.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

IBhayibheli incwadi yomlando, futhi uma bewudle waphinda waphuza iTestamente Elidala ngesikhathi seNkathi Yomusa—uma bewenze okwakufuneka ngesikhathi seTestamente Elidala ngeNkathi Yomusa—uJesu ngabe wakudikila futhi wakulahla; uma ubusebenzise iTestamente Elidala emsebenzini kaJesu, ubuyoba umFarisi. Uma namuhla, ufaka iTestamente Elidala Nelisha ndawonye bese udla futhi uphuze, uNkulunkulu wanamuhla uzokulahla; uzobe usele emsebenzini wanamuhla woMoya oNgcwele! Uma udla iTestamente Elidala futhi udle iTestamente Elisha, ungaphandle komfula woMoya oNgcwele! …

Umsebenzi owenziwa nguJesu ngesikhathi seTestamente Elisha wavulela umsebenzi omusha: Akazange asebenze ngokuhambisana nomsebenzi weTestamente Elidala, futhi akazange asebenzise amazwi ayekhulunywe nguJehova eTestamente Elidala. Wenza umsebenzi Wakhe, futhi wenza umsebenzi omusha, futhi umsebenzi ongaphezulu komthetho. Ngakho, Wathi: “Ningacabangi ukuthi ngizele ukuzochitha umthetho, noma abaphrofethi: angizanga ukuzochitha, kodwa ukuzogcwalisa.” Ngakho, ngokuhambisana nalokho akufezayo, ziningi izimfundiso azephula. Wathatha abafundi wabayisa emasimini ukuyokha nokudla izikhwebu, akazange aligcine iSabatha, futhi wathi “iNdodana yomuntu iyiNkosi ngisho neyosuku lwesabatha.” Ngaleso sikhathi, ngokwemigomo yama-Israyeli, noma ubani owabe engaligcini iSabatha wayekhandwa ngamatshe. Kepha, uJesu, akazange angene ethempelini noma agcine iSabatha, futhi umsebenzi Wakhe wawungenziwanga nguJehova ngesikhathi seTestamente Elidala. Ngakho, umsebenzi owenziwa nguJesu wawedlula umthetho weTestamente Elidala, wawungaphezulu kwalo, futhi wawungahambisani nalo. NgeNkathi Yomusa, uJesu akazange asebenze ngokuhambisana nomthetho weTestamente Elidala, wayezishaye indiva lezo zimfundiso. Namhlanje kusekhona abantu ababambelele eBhayibhelini, kanye nomthetho weTestamente Elidala ikakhulukazi—akuphikisi yini umsebenzi kaJesu lokhu? Abanye abantu bathi iBhayibheli incwadi engcwele, nokuthi kufanele lifundwe, futhi abanye abantu bathi kufanele umsebenzi kaNkulunkulu usekelwe ungunaphakade, ukuthi iTestamente Elidala liyisithembiso sikaNkulunkulu nama-Israyeli, futhi ngeke lize liyekwe, futhi neSabatha kufanele ligcinwe njalo! Akuve bengena ngqondo nje? Kungani uJesu engaligcinanga iSabatha? Ingabe wayenza isono? Ubani ongabona adlule kulezi zinto? Akukhathaleki ukuthi ulifunda kanjani iBhayibheli, ngeke kwenzeke ukuthi wazi umsebenzi kaNkulunkulu ngokusebenzisa amandla omuntu okuqonda. Akuve kuwukuthi ngeke uzuze ulwazi olumsulwa ngoNkulunkulu, kodwa imibono yakho iyoya ngokuba mibi ngokumangalisa, ngendlela yokuthi uyoqala umelane noNkulunkulu. Uma bekungeve kungenxa yokuthatha kukaNkulunkulu isimo sesintu namuhla, abantu bebeyolahlwa ngenxa yemibono yabo, futhi bebeyofa bephakathi kokusola kukaNkulunkulu.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Uma ufisa ukubona umsebenzi weNkathi Yomthetho, nokubona ukuthi abakwa-Israyeli bayilandela kanjani indlela kaJehova, kufanele ufunde iTestamente Elidala; uma ufisa ukuqonda umsebenzi weNkathi Yomusa, kufanele ufunde iTestamente Elisha. Kepha uwubona kanjani umsebenzi wezinsuku zokugcina? Kufanele wamukele ubuholi bukaNkulunkulu wanamhlanje, futhi ungene emsebenzini wanamuhla, ngoba umsebenzi omusha lo, futhi akekho owake wawubhala eBhayibhelini. Namhlanje, uNkulunkulu uthathe isimo senyama futhi waqoka abanye abakhethiweyo eShayina. UNkulunkulu uyasebenza kulaba bantu, uyaqhubeka esuka emsebenzini wakhe emhlabeni, uyaqhubeka esuka emsebenzini weNkathi Yomusa. Umsebenzi wanamuhla uyindlela umuntu angakaze ayithathe, futhi indlela okungekho muntu owake wayibona—umsebenzi kaNkulunkulu wakamuva emhlabeni. Ngakho umsebenzi ongakaze wenziwe phambilini akuwona umlando, ngoba manje yimanje, futhi usazobuye ube owakudala. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu wenze umsebenzi omkhulu futhi omusha kakhulu emhlabeni, futhi ngaphandle kwakwa-Israyeli, ukuthi sewuze wahamba wadlula esilinganisweni sakwa-Israyeli, waphinde wadlula ukubikezela kwabaprofethi, ukuthi umsebenzi omusha futhi omangalisayo ongaphandle kweziprofetho, kanti futhi umsebenzi wanamuhla okude le nakwa-Israyeli, uphinde waba umsebenzi abantu abangawuqondi futhi abangakaze bawubone ngamehlo engqondo. IBhayibheli lingaba kanjani nemibhalo ebeka ngokusobala ngalo msebenzi onjena? Ubani obengabhala ngakho konke ngomsebenzi wanamuhla, angashiyi lutho, kungakafiki isikhathi? Ubani obengabhala ngalo msebenzi onamandla futhi ohlakaniphe kakhulu ophambana nesiko encwadini endala ekhuntile? Umsebenzi wanamuhla awuwona umlando, ngakho, uma ufuna ukuhamba endleleni entsha yanamhlanje, kufanele ulishiye iBhayibheli, kufanele udlule ezincwadini zeziprofetho noma umlando weBhayibheli. Yilapho kuphela uyokwazi ukuhamba indlela entsha ngokufanele, futhi yilapho kuphela uyokwazi khona ukungena embusweni omusha kanye nasemsebenzini omusha.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Njengoba kukhona indlela ephakeme, kungani uzofunda le ndlela esezingeni eliphansi esiphelelwe isikhathi? Njengoba kunamazwi amasha, futhi nomsebenzi omusha kakhulu, kungani uphila phakathi kwemibhalo emidala yemilando? Amazwi amasha angakuhlinzeka, okubonisayo ukuthi lokhu ngumsebenzi omusha; imibhalo emidala ayikwazi ukukwenelisa, noma igculise izidingo zamanje, okufakazela ukuthi ingumlando, futhi ayiwona umsebenzi walo mzuzu. Indlela ephakeme kunazo zonke, indlela entsha kunazo zonke, futhi ngomsebenzi omusha, akusho lutho ukuthi iphakeme kangakanani indlela yakudala, isewumlando wemicabanga yabantu, futhi akusho lutho ukuba wusizo kwayo uma uhlola okwedlule, iseyindlela endala. Nakuba ibhaliwe “encwadini engcwele,” indlela endala iwumlando; nakuba kungekho okubhaliwe ngayo “encwadini engcwele,” indlela entsha eyalo mzuzu. Le ndlela ingakusindisa, futhi le ndlela ingakushintsha, ngoba lokhu ngumsebenzi woMoya oNgcwele.

kwesithi “Mayelana NeBhayibheli (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Labo abalawulwa imithetho, ngezincwadi, futhi ababoshelwe umlando abasoze bathola ukuphila, futhi abasoze bakwazi ukuthola indlela yokuphila engunaphakade. Lokhu kwenziwa ukuthi konke abanakho kungamanzi adungekile alokhu emile izinkulungwane zeminyaka, esikhundleni samanzi ageleza esuka esihlalweni sobukhosi. Labo abangahlinzekwa ngamanzi okuphila bayohlala beyizidumbu ingunaphakade, beyizinto zokudlala uSathane, futhi bengamadodana asesihogweni. Pho-ke, bangakwazi ukubona uNkulunkulu? Uma uzama ukubambelela kokwakudala kuphela, uzama ukugcina izinto ngendlela eziyiyo ngokuma unganyakazi, futhi ungazami ukushintsha isimo, ulahle okwakudala, uma kunjalo awuyikuhlala ulwisana noNkulunkulu? Izigaba zomsebenzi kaNkulunkulu zibanzi futhi zinkulu, njengamagagasi agelezayo kanye nokuduma kwezulu okugingqikayo—kepha uyahlala futhi ulinde ukubhujiswa ungenzi lutho, unamathele emikhubeni yakho futhi ungenzi lutho. Ngale ndlela, ungathathwa kanjani njengomuntu olandela ezinyathelweni zeWundlu? Ungakuveza kanjani ubulungiswa ngoNkulunkulu onaye owuNkulunkulu ohlala emusha futhi ongagugi? Futhi amazwi ezincwadi zakho eziqanda angakudlulisela kanjani esikhathini esisha? Angakuholela kanjani ukuthi ufune izinyathelo zomsebenzi kaNkulunkulu? Futhi angakuyisa kanjani ezulwini? Okuphethe ezandleni izincwadi ezingakunika ukuthula kwesikhashana, hhayi amaqiniso angakunika ukuphila. Imibhalo oyifundayo iyilokho okungacebisa ulimi lwakho, ayiwona amazwi obuhlakani angakusiza ukuze wazi ngokuphila komuntu, ingasaphathwa eyezindlela ezingakuholela ekulungisisweni. … ubheke ukuthi ubani osebenzayo manje, ukuthi ubani owenza umsebenzi wokusindisa abantu ngezikhathi zokugcina. Uma ungazi, ngeke uphinde ulithole iqiniso, futhi awusoze waba nokuphila.

kwesithi “UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule:Abantu abaningi bakholwa ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu kusho ukungaphambuki eBhayibhelini nokuthi ukuphambuka eBhayibhelini kusho ukukhaphela uNkulunkulu. Ingabe lolu hlobo lombono luqondile?

Okulandelayo:Okholweni lomuntu kuNkulunkulu umuntu akufanele aphambuke eBhayibhelini; noma yini ephambuka eBhayibhelini iwukukhohlisa nokukholwa okuphambene. Ingabe lokhu kunengqondo?

Ungase Uthande Nalezi