30. Kungani uNkulunkulu engasindisi labo abanomsebenzi wemimoya emibi kubo noma labo ababanjwe amadimoni na?

Amazwi KaNkulunkulu Abalulekile:

Labo abebekade benesikhathi bephethwe yimimoya emibi (kusukela ekuzalweni) bonke bazokwambulwa manje. Ngizokuxosha! Usakukhumbula engikushilo? Mina—Nkulunkulu ongcwele futhi ongenakungcola—angihlali ethempelini elibi nelingcolile. Labo abebengenwe imimoya emibi bayazazela, futhi angidingi kucacisa. Angikumisanga ngaphambili! UnguSathane omdala, nokho ufuna ukungena embusweni Wami! Ngeke nhlobo!

Kucashunwe “Isahluko 81” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Kade ngabona ngokucacile izenzo ezehlukene zemimoya emibi. Futhi abantu abasetshenziswa yimimoya emini (labo abanezinhloso ezingalungile, labo abakhanukela inyama noma umcebo, labo abaziphakamisayo, labo abaphazamisa ibandla, njll.) futhi ngamunye baboniwe ngaphakathi Yimi. Ungazitsheli ukuthi konke kuzolunga lapho sekukhishwe imimoya emibi. Ake ngikutshele! Kusuka manje kuya phambili, ngizobalahla laba bantu ngamunye, ngingaphinde ngibasebenzise! Okusho ukuthi, noma yimuphi umuntu okhohlakaliswe yimimoya emibi ngeke asetshenziswe Yimi, futhi uyoxoshwa! Ungacabangi ukuthi anginayo imizwa! Yazi lokhu! NginguNkulunkulu ongcwele, futhi ngeke ngihlale ethempelini elingcolile! Ngisebenzisa kuphela abantu abaqotho futhi abahlakaniphile abethembeke ngokuphelele Kimi futhi abangacabangela umthwalo Wami. Lokhu kungenxa yokuthi abantu abanjalo banqunyelwe kusengaphambili Yimi. Nakanjani ayikho nhlobo imimoya emibi esebenza kubo. Ake ngicacise into eyodwa: Kusuka manje kuya phambili, bonke labo abangenamsebenzi woMoya oNgcwele banomsebenzi wemimoya emibi. Ake ngiphinde: Angifuni noyedwa umuntu okusebenza kuye imimoya emibi. Bonke bayophonswa eHayidesi kanye nenyama yabo!

Kucashunwe “Isahluko 76” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Abantu bahlala bekhuluma ngesihogo neHayidesi. Kodwa ingabe la mazwi amabili abhekisephi, futhi uyini umehluko phakathi kwawo? Ingabe ngempela abhekise egunjini elithile elibandayo, elimnyama? Umqondo womuntu uhlala uphazamisa ukuphatha Kwami. becabanga ukuthi imicabango yabo engatheni mihle impela. Kodwa iyimicabango yabo nje. IHayidesi nesihogo kokubili kubhekise ethempelini lokungcola obekuhlala kulo uSathane noma imimoya emibi. Lokhu kusho ukuthi, lowo ngaphambili obengenwe nguSathane noma imimoya emibi, nguye oyiHayidesi futhi nguye oyisihogo—akukho phutha! Lokhu kungakho bengilokhu ngigcizelela ngokuphindaphinda esikhathini esedlule ukuthi angihlali ethempelini lokungcola. Ingabe Mina (uNkulunkulu uqobo Lwakhe) ngingaphila eHayidesi, noma esihogweni? Ngeke lokho kube ngumbhedo ongenamqondo? Ngikushilo lokhu izikhathi eziningi kodwa anikakuqondi engikushoyo. Kuqhathaniswa nesihogo, iHayidesi likhohlakaliswe kanzima ngokwengeziwe nguSathane. Labo abangabeHayidesi yilabo isimo sabo esibucayi kakhulu, futhi angibanqumele nhlobo ngaphambili laba bantu; labo abangabesihogo yilabo engibanqumele ngaphambili, kodwa base besuswa. Ngokukubeka kalula, angikhethile ngisho oyedwa kulaba bantu.

Kucashunwe “Isahluko 90” sombhalo othi Amazwi KaKristu Ekuqaleni encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni

Okwedlule: 29. Kuyini ukuhlaselwa amadimoni? Kubonakala kanjani ukuhlaselwa amadimoni?

Okulandelayo: 33. Kuyini ukuhlwithwa ngaphambi kwenhlekelele? Uyini umnqobi owenziwa ngaphambi kwenhlekelele?

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi