I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukuvulwa Komqulu YiWundlu

—Amazwi KaMoya ONgcwele Emabandleni

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye Yesibili

Amazwi Amasha-sha Avela kuNkululunkulu uSomandla

  • 1
  • 2
  • 3