Ukholo Nokuphila

7 imibhalo

Ekuthandazeleni Umsebenzi, Ngibona Izenzo ZikaNkulunkulu

Ukungakwazi ukuthola umsebenzi omuhle kuyinkinga ephathisa ngekhanda kubantu abaningi, kodwa lapho uDadewethu uJiejing ethembela kuNkulunkulu, akagcinanga nje ngokuthola umsebenzi kuphela, kodwa wazuza okukhulu nakakhulu …