Ubufakazi Bokubuyela KuNkulunkulu

24 imibhalo 1 ividiyo

Ngathola Ukukhanya Kweqiniso

UQiuhe  eJapan Ngazalelwa emndenini wamaKhatholika. Kusukela ebuncaneni bami, bengihamba Imisa esontweni nomkhulu nogogo. Ngenxa yomthelela wendawo y…

Ngiyitholile Intokozo Yeqiniso

uZhang Hua, eCambodia Ngazalelwa emndenini ojwayelekile nje wabalimi. Yize noma umndeni wami wawungacebile, ubaba nomama babethandana futhi bengiphet…

Ukuhamba Endleleni Ekhanyayo Yempilo

uXieli, eMelika Ngangivame ukuba ngumuntu owayelandela izinto zezwe, ngangifuna ukuzinikela empilweni yokuzijabulisa, futhi engangikukhathalela nje…