I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Best South African Gospel Music 2018 "Ukunamathela KuNkulunkulu"

Iziqephu ze-MV Zombuso   4800  

Isingeniso

Best South African Gospel Music 2018 “Ukunamathela KuNkulunkulu”

I

UNkulunkulu wangikhetha olwandle olubanzi lwabantu, elungiselela ngokumangalisayo ukuba ngize eceleni Kwakhe.

Amazwi Akhe anomusa afudumalisa inhliziyo yami, ukumemeza Kwakhe okuqinile kwangivusa ephusheni lami.

Lelo phimbo elejwayelekile, lobo buso obuhle abuguqukile kusuka ekuqaleni.

Emndenini kaNkulunkulu nginambitha ubumnandi bothando Lwakhe. Ngincika eduze Kwakhe futhi angifuni ukuphinde ngikusuke.

Ngaphandle kukaNkulunkulu, izinsuku zazilukhuni ukubekezelelwa.

Ngangibhadazela ngesinyathelo ngasinye sigcwele ubuhlungu.

Ngifinyelele kulolu suku kuphela ngokuvikela kukaNkulunkulu.

Futhi manje ngamazwi kaNkulunkulu angakimi nganelisiwe.

II

Ngesikhathi kuza izinguquko ezinkulu, izwe alihlali lifana. Kodwa akukho okuyosula enhliziyweni yami ukunamathela kwami kuNkulunkulu.

Isethembiso seminyaka eyizinkulungwane, isifungo esingaguquki. Emuva kwemijikelezo eminingi yempilo nokufa ngibuyela ohlangothini lukaNkulunkulu.

Uhlwanyele ukuphila enhliziyweni yami. Amazwi Akhe ayangelusa futhi ayanginisela, enikeza ukuvivinya nokucwenga.

Ngokushushiswa nokuhlupheka, impilo yami iya ngokuya iqina. Imigwaqo emagudlugudlu nokuhluleka kuyizinkundla zokuzilolonga kimi.

UNkulunkulu akaze asuke eceleni kwami. Unikela ngokuthula esintwini ngaphandle kwezwi lokukhononda.

Ngizolahla isimo sami esikhohlakele bese ngihlanjululwa. Khona-ke ngingahamba noNkulunkulu phakade.

UNkulunkulu akaze asuke eceleni kwami. Unikela ngokuthula esintwini ngaphandle kwezwi lokukhononda.

Ngizolahla isimo sami esikhohlakele bese ngihlanjululwa. Khona-ke ngingahamba noNkulunkulu phakade.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Iqoqo Elihlukene Kabanzi Lamavidiyo  Bona Izenzo ZikaNkulunkulu

Dawuniloda I-App Mahhala

Iqoqo Elihlukene Kabanzi Lamavidiyo  Bona Izenzo ZikaNkulunkulu