I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu "UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga"Best South African Gospel Dance

Amavidiyo Okugiya Nokucula   2682  

Isingeniso

Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu "UNkulunkulu Ulethe Inkazimulo Yakhe EMpumalanga"Best South African Gospel Dance

I

UNkulunkulu unikeze inkazimulo Yakhe ku-Israyeli

wabe eseyisusa lapho,

waletha abakwa-Israyeli eMpumalanga, futhi waletha bonke abantu eMpumalanga.

UNkulunkulu ubaholele bonke ekukhanyeni

ukuze bazophinda babumbane babe nenhlanganyelo nokukhanya

singabe sisaba khona isidingo sokufuna, sokufuna ukukhanya.

UNkulunkulu uzokwenza bonke abakufunayo ukuba bakubone ukukhanya futhi

futhi nenkazimulo ebenayo ku-Israyeli,

bheka uNkulunkulu wehlile emhlabeni, ngefu elimhlophe phakathi kwabantu

bheka amafu amhlophe, bheka namaqoqo ezithelo,

bheka uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, uNkulunkulu ka-Israyeli,

bheka iNkosi yamaJuda, bheka uMesiya obekade efiswa,

kanye nokuvela Kwakhe ngokuphelele ehlushwa amakhosi kuzo zonke izinkathi.

II

UNkulunkulu uzokwenza umsebenzi womhlaba futhi enze imisebenzi emikhulu,

eveze yonke inkazimulo Yakhe nayo yonke imisebenzi Yakhe kumuntu ezinsukwini zokugcina.

UNkulunkulu uzoveza ubuso Bakhe obuphelele benkazimulo,

kulabo abebemlindile iminyaka eminingi,

kulabo abebefisa ukuthi eze ngefu elimhlophe,

ku-Israyeli abebelokhu befisa ukuthi avele,

kubo bonke abantu abahlupha uNkulunkulu,

Ukuze bonke bazokwazi ukuthi uNkulunkulu kade ayisusa inkazimulo Yakhe

futhi wayiletha eMpumalanga.

Ayikho eJudiya, ngoba izinsuku zokugcina sezifikile!

umthombo: Izwi Livela Lisenyameni

Yonke Inkazimulo Mayibe KuNkulunkulu uSomandla!

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Okunye okuqukethwe kule vidiyo kususelwa:

Hawk Sound (http://www.orangefreesounds.com/hawk-sound/) by thecluegeek /CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)

Dawuniloda I-App Mahhala

Iqoqo Elihlukene Kabanzi Lamavidiyo  Bona Izenzo ZikaNkulunkulu

Dawuniloda I-App Mahhala

Iqoqo Elihlukene Kabanzi Lamavidiyo  Bona Izenzo ZikaNkulunkulu