Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Gospel Song "UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho" UNkulunkulu Ufikile uNkulunkulu Ubusile

Ikwaya   4024  

Isingeniso

Gospel Song “UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho” UNkulunkulu Ufikile uNkulunkulu Ubusile

UNkulunkulu uyiSiqalo,

UNkulunkulu uyiSiqalo,

UNkulunkulu uyiSiqalo,

neSiphetho,

neSiphetho,

neSiphetho,

UNkulunkulu Otshalayo,

UNkulunkulu Otshalayo,

UNkulunkulu Otshalayo,

Futhi Ungumvuni (Umvuni).

UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho; uNkulunkulu otshalayo futhi uNkulunkulu umvuni.

UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho; uNkulunkulu otshalayo futhi uNkulunkulu umvuni.

UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho; uNkulunkulu otshalayo futhi uNkulunkulu umvuni.

UNkulunkulu uzibonakalisa eyinyama ukuze asiholele enkathini entsha

futhi ngempela lapho esiholela kuyo,

usuke eseyiphothule ngaleso sikhathi inkathi edlule.

UNkulunkulu uyiSiqalo (UNkulunkulu uyiSiqalo) neSiphetho (neSiphetho);

Uyena Uqobo owenza umsebenzi Wakhe

ngakho kumele kube Nguye Uqobo ophetha inkathi eyedlule.

Lokhu kuwubufakazi bokuthi uyamnqoba uSathane (uyamnqoba uSathane) futhi uyalinqoba izwe,

kuwubufakazi bokuthi uyalinqoba izwe. Ha! Ha! Ha! Ha!

Isikhathi ngasinye lapho Yena Uqobo esebenza kubantu, kuba yisiqalo sempi entsha.

Ngaphandle kokuqalwa komsebenzi omusha, ngokwemvelo bekungeke kuphele ngokudala.

Futhi akukho ukuphethwa kokudala okuwubufakazi bokuthi impi elwiwa noSathane,

impi elwiwa noSathane isizophela. (Ha!)

Kuphela uma uNkulunkulu eza ebantwini ezokwenza umsebenzi omusha

okungenza umuntu ukuba agqashuke ngokuphelele ekulawulweni nguSathane, ekulawulweni nguSathane,

futhi athole impilo entsha, impilo entsha nesiqalo esisha.

Ngale kwalokho, umuntu uyophila enkathini endala

futhi ehlezi ngaphansi kokulawulwa nguSathane.

ngaphansi kokulawulwa nguSathane. Ha! Ha! Ha! Ha!

Kuyo yonke inkathi eholwa nguNkulunkulu, ingxenye ethile yomuntu isuke ikhululiwe,

futhi lokho kwenza umuntu athuthuke kanye nemisebenzi kaNkulunkulu eholela enkathini entsha.

Ukunqoba kukaNkulunkulu kungukunqoba kwabo bonke abamlandelayo.

Ukunqoba kukaNkulunkulu kungukunqoba kwabo bonke abamlandelayo.

Kuyo yonke inkathi eholwa nguNkulunkulu, ingxenye ethile yomuntu isuke ikhululiwe,

futhi lokho kwenza umuntu athuthuke kanye nemisebenzi kaNkulunkulu eholela enkathini entsha.

Ukunqoba kukaNkulunkulu kungukunqoba kwabo bonke abamlandelayo.

Ukunqoba kukaNkulunkulu kungukunqoba kwabo bonke abamlandelayo.

UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho

UNkulunkulu otshalayo futhi ungumvuni.

umthombo: Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.