Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 4: Bonke Abantu Bavuswa NguNkulunkulu (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 4: Bonke Abantu Bavuswa NguNkulunkulu (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 5: Ithemba Lekhulunyaka Selifezekile Ekugcineni (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 5: Ithemba Lekhulunyaka Selifezekile Ekugcineni (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 3: Izulu Nomhlaba Okusha Emva Kwenhlekelele (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 3: Izulu Nomhlaba Okusha Emva Kwenhlekelele (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 2 (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 2 (Zulu Subs) South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 1 (Zulu Subs)South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 1 (Zulu Subs) 2018 Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba" (Zulu Subtitles)2018 Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba" (Zulu Subtitles) 2018 Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu" (Zulu Subtitles)2018 Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu" (Zulu Subtitles) Best Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto" (Zulu Subs)Best Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto" (Zulu Subs) New 2018 Gospel Music "Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba" (Zulu Subtitles)New 2018 Gospel Music "Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba" (Zulu Subtitles) Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo"Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo" Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu"Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu" Zulu Gospel Movie Clip - "UNkulunkulu Unikeza Umthetho"Zulu Gospel Movie Clip - "UNkulunkulu Unikeza Umthetho" 2018 Zulu Gospel Movie Clip - "Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli"2018 Zulu Gospel Movie Clip - "Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli" 2018 Zulu Gospel Movie Clip - "UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono"2018 Zulu Gospel Movie Clip - "UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono" Zulu Gospel Movie Clip - "Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma"Zulu Gospel Movie Clip - "Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma" Zulu Gospel Movie Clip - "Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka Kwesintu"Zulu Gospel Movie Clip - "Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka Kwesintu" Best Gospel Music "Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili" (Zulu Subtitles)Best Gospel Music "Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili" (Zulu Subtitles) Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs)Gospel Music "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni" (Zulu Subs) Zulu Gospel Video "Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga Isintu"Zulu Gospel Video "Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga Isintu" Zulu Gospel Movie Clip - "Ukuphakama Kwe-United States of America Kanye Nomsebenzi Wayo"Zulu Gospel Movie Clip - "Ukuphakama Kwe-United States of America Kanye Nomsebenzi Wayo" Zulu Gospel Video "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwesimiselo Sawo Onke Amazwe Nabantu Bonke"Zulu Gospel Video "UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwesimiselo Sawo Onke Amazwe Nabantu Bonke" Zulu Video "AmaJuda Eya Ekudingisweni Kwelinye Izwe Kanye Nokusabalaliswa Kwevangeli Lombuso Wezulu"Zulu Video "AmaJuda Eya Ekudingisweni Kwelinye Izwe Kanye Nokusabalaliswa Kwevangeli Lombuso Wezulu" Best Gospel Music "UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe" (Zulu Subtitles)Best Gospel Music "UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe" (Zulu Subtitles) The Love of God Awakens My Heart | "Indaba kaXiaozhen" (6) - Ebuya |  Musical DramaThe Love of God Awakens My Heart | "Indaba kaXiaozhen" (6) - Ebuya | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (5) - Impilo kwi-Ballroom | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (5) - Impilo kwi-Ballroom | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (4) - Ukonakala | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (4) - Ukonakala | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (1) - Idwala, Iphepha, Izikelo | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (1) - Idwala, Iphepha, Izikelo | Musical Drama

"Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama

Ikwaya   1987  

Isingeniso

Ngenkathi uXiaozhen ethola iqhezu elikhulu legolide, wabiza abangani bakhe ukuthi beze bezohlephulelana lona. Angakucabanganga ukuthi uma nje abantu bebona igolide, ubuhle nobubi bemvelo yomuntu buvela obala …

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:  

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.