I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
2018 Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba (Zulu Subtitles)2018 Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba (Zulu Subtitles) 2018 Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu (Zulu Subtitles)2018 Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu (Zulu Subtitles) Best Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto (Zulu Subs)Best Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto (Zulu Subs) New 2018 Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba (Zulu Subtitles)New 2018 Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba (Zulu Subtitles) Best Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu NgozamcoloBest Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkuluZulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu New Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Unikeza UmthethoNew Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Unikeza Umthetho 2018 Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli2018 Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli 2018 Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono2018 Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uza Emhlabeni Futhi Uba Ngumnikelo Wesono New Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRomaNew Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Nokuwa Kombuso WamaRoma New Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka KwesintuNew Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kombuso WamaNgisi Uqhuba Ukuthuthuka Kwesintu Best Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili (Zulu Subtitles)Best Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphatha KukaNkulunkulu Kuhlala Kuya Phambili (Zulu Subtitles) Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni (Zulu Subs)Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwezinto Zonke Ezulwini Nasemhlabeni (Zulu Subs) Zulu Gospel Video "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga IsintuZulu Gospel Video "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Okuqoshiwe Ngomsebenzi KaNkulunkulu Wokudala Umhlaba Nokuhola Nokuhlenga Isintu Zulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kwe-United States of America Kanye Nomsebenzi WayoZulu Gospel Movie Clip "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - Ukuphakama Kwe-United States of America Kanye Nomsebenzi Wayo Zulu Gospel Video "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwesimiselo Sawo Onke Amazwe Nabantu BonkeZulu Gospel Video "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uphethe Ubukhosi Phezu Kwesimiselo Sawo Onke Amazwe Nabantu Bonke Zulu Video "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - AmaJuda Eya Ekudingisweni Kwelinye Izwe Kanye Nokusabalaliswa Kwevangeli Lombuso WezuluZulu Video "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - AmaJuda Eya Ekudingisweni Kwelinye Izwe Kanye Nokusabalaliswa Kwevangeli Lombuso Wezulu Best Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe (Zulu Subtitles)Best Gospel Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" - UNkulunkulu Uhola Ama-Israyeli Ewakhipha EGibhithe (Zulu Subtitles) The Love of God Awakens My Heart | "Indaba kaXiaozhen" (6) - Ebuya | Musical DramaThe Love of God Awakens My Heart | "Indaba kaXiaozhen" (6) - Ebuya | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (5) - Impilo kwi-Ballroom | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (5) - Impilo kwi-Ballroom | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (4) - Ukonakala | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (4) - Ukonakala | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (2) - Belwela Igolide | Musical Drama "Indaba kaXiaozhen" (1) - Idwala, Iphepha, Izikelo | Musical Drama"Indaba kaXiaozhen" (1) - Idwala, Iphepha, Izikelo | Musical Drama

"Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama

Ikwaya   1223  

Isingeniso

"Indaba kaXiaozhen" (3) - Elahla Abahle Elandela Ababi | Musical Drama

Kulo mhlaba wezinhliziyo ezimbi lapho imali iyinkosi, ikuphi okwenziwa uXiaozhen owayehlanzekile futhi elungile, ukuze aphile futhi asinde …

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.