Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

Amaqiniso Angamashumi Amabili Ngokufakaza NgoNkulunkulu

UNkulunkulu uSomandla, uKristu wezinsuku zokugcina, uzwakalise amaqiniso ahlukahlukene, wambula wonke amaqiniso nezimfihlakalo eziseBhayibhelini, wavezela isintu indaba yangaphakathi yezigaba ezintathu zomsebenzi kaNkulunkulu, imfihlakalo yokuba yinyama Kwakhe, imfihlakalo yomsebenzi Wakhe wokwahlulela ezinsukwini zokugcina, njalonjalo. Lokhu kufakazela ukuthi uNkulunkulu uSomandla uyiNkosi uJesu ebuyileyo, nokuthi ungukubonakala kukaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina.