I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi NgoKristu Wezinsuku Zokugcina

  • 1
  • 2
  • 3

Ingxenye 1

Umuntu Kufanele Agxile Ekuhlanganyeleni Amaqiniso Angama-20 Aqavile Lapho Esabalalisa Ivangeli Futhi Efakaza NgoNkulunkulu

I. Umuntu Kufanele Abe Ngufakazi Wephuzu Leqiniso Mayelana Nokuba Senyameni KukaNkulunkulu

II. Umuntu Kufanele Afakaze Ngephuzu Leqiniso Mayelana Nezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu wensindiso Yesintu

III. Umuntu Kufanele Afakaze Ngephuzu Leqiniso Mayelana Nomsebenzi KaNkulunkulu Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina

IV. Umuntu kufanele Afakaze Ngephuzu Leqiniso Mayelana Nobudlelwane Phakathi Kwezigaba Ezintathu ZikaNkulunkulu Kanye Namagama Akhe

V. Umuntu Kufanele Afakaze Ngephuzu Leqiniso Mayelana Nomahluko Phakathi Komsebenzi KaNkulunkulu Wokwahlulela Ezinsukwini Zokugcina kanye Nomsebenzi Wakhe Wokusindisa Ngenkathi Yomusa

VI. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nomehluko Wokusindiswa Ngenkathi Yomusa kanye Nensindiso Ngenkathi Yombuso

VII. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukuthi Yilokho UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Akulethayo Okuyindlela Yokuphila Okungunaphakade

VIII. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nomehluko Phakathi Komsebenzi KaNkulunkulu kanye Nomsebenzi Womuntu

IX. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukuthi UKristu Ungukwambulwa kukaNkulunkulu Uqobo

X. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nokuthi Waziwa Kanjani uNkulunkulu

XI. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nobudlelwane Phakathi kukaNkulunkulu neBhayibheli

XII. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Leqiniso Mayelana Nezintombi Ezilishumi Zizwa Izwi likaNkulunkulu

XIII. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukubaluleka KukaNkulunkulu eba sesimweni somuntu eShayina Ngezinsuku Zokugcina

XIV. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Umehluko Phakathi Kwebandla likaNkulunkulu Nezinhlangano Zezenkolo

XV. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukuthi Kwahlukaniswa kanjani Umongo WabaFarisi kanye Nomhlaba Wezenkolo Ophikisa UNkulunkulu

XVI. Umuntu Kufanele Alandele Ngokucacile Ukuthi Ingabe Ngempela uNkulunkulu UnguNkulunkulu Wobuthathu noma UNkulunkulu Weqiniso Oyedwa

XVII. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukuthi Uhlukanisa Kanjani Phakathi Kobuqobo Beqiniso kanye Nokwazi IBhayibheli kanye Nemfundiso

XVIII. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukuthi Ukulandela Intando KaNkulunkulu Kuyini nokuthi Yini Ubufakazi Bokukholwa Ngeqiniso KuNkulunkulu

XIX. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Iphuzu Lokuthi Kungani Indlela Yeqiniso Ihlushwe Ukushushiswa Kusukela Ezikhathini Zakudala

XX. Umuntu Kufanele Aqonde Ngokucacile Ukuthi Yini Ukuhlwithwa kanye Nencazelo Yeqiniso Yokuvuswa Phambi Kwesihlalo SikaNkulunkulu

  • 1
  • 2
  • 3