Incwadi Eyisiqondiso Ngokholo

6 imibhalo

Umhlaba Ukhungethwe Yinhlekelele: Kuyokwenzeka Nini Ukuhlwithwa?

I-coronavirus eWuhan, isikhonyane eMpumalanga Afrika, imililo yequbula e-Australia…, izinhlekelele ezinjengalezi seziyizigameko ezijwayelekile emhlabeni wonke. Iziphrofetho zeBhayibheli ngokufika kweNkosi sezigcwalisekile, pho kungani kusafanele siphakanyiswe ngaphambi kwenhlupheko enkulu? Singahlwithwa kanjani?

Inhlupheko Enkulu Iseduze: Indlela Yokwamukela Ukubuya KweNkosi

Manje yizinsuku zokugcina. Izinhlekelele zenzeka ngokuvama emhlabeni wonke, neziphrofetho zokufika kweNkosi sezigcwalisekile; izimpawu nezibikezelo ezahlukahlukene zikhomba ukuthi iNkosi isibuyile, pho kungani ingabonakalanga ibuya ngefu? Futhi singakwamukela kanjani ukufika Kwayo? Lo mbhalo uzokutshela indlela.

Inguquko Yomuntu Owileyo

UTong Xin Esifundazweni saseFujian Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phezu kwalo…

Sithinte nge-Whatsapp