Ubufakazi Beziwombe Zempilo

59 imibhalo 4 amavidiyo

Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?

USuxing Esifundazweni SaseShanxi Ngingumuntu ozikhukhumezayo futhi oziqhenyayo, futhi isikhundla selokhu kwayinto engenza buthakathaka. Eminyakeni em…

Inqubo Yokuguquka Kwekholwa Elizithwele

UZhang Yitao Esifundazweni SaseHenan “Nkulunkulu, umsebenzi wakho ungokoqobo kakhulu, ugcwele ukulunga nobungcwele. Ubusebenza ngokubekezela isikhath…

Uthando LukaNkulunkulu Kuphela Olungolweqiniso

UXiaodong Esifundazweni SaseSichuan UNkulunkulu wathi, “Isizwe samaShayina, esasikhohlakaliswe izinkulungwane zeminyaka, sisindile kwaze kwaba namu…

Ukwehlula USathane Empini

UChang Moyang Edolobheni LaseZhengzhou, Esifundazweni SaseHenan Amazwi kaNkulunkulu uSomandla athi: “Uma uhlubuka enyameni, nakanjani kuzoba khona im…

Ukuqala Indlela Yokukholwa KuNkulunkulu

URongguang Edolobheni laseHarbin, Esifundazweni SaseHeilongjiang Ngo-1991, ngomusa kaNkulunkulu, ngaqala ukulandela uNkulunkulu uSomandla ngenxa yoku…

Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!

UXiaojin Endaweni yasePan’an, esiFundazweni saseZhejiang NgoNhlolanja wezi-2007, ibandla lathola umsebenzi osihloko esithi “Niselani Nilekelele Amakh…

Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu

ULi Heng Edolobheni LaseSuqian, Esifundazweni saseJiangsu Phakathi kwamazwi uNkulunkulu ambula ngawo umuntu ngathola le ndima, “Kushiwo ekuqaleni …

Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?

UXu Lei Edolobheni LaseZaozhuang, Esifundazweni saseShandong Ngelinye ilanga ngathola isaziso esasivela kumholi wami omkhulu, singicela ukuba ngibe s…

Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo

UDing Xiang Edolobheni laseTengzhou, Esifundazweni saseShandong Emhlanganweni wabaholi bebandla engake ngawuhambela, ilungu elisha elalisanda kuqok…

Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza

UXiaochen edolobheni laseZhengzhou, esiFundazweni saseHenan Ukuzikhukhumeza yisici esibi esibulalayo. Ngangivame ukuveza isimo sami sokuzikhukhumeza,…

Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele

UChaotuo Wasedolobheni laseXiaogan, Esifundazweni saseHubei Kusukela ekuzamazameni komhlaba komhla ka-12 eSichuan, bengihlala ngokwesaba futhi ngikha…

Sithinte nge-Whatsapp