I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.
 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" 4:03
Zulu Gospel Music "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" 3:03
South African Gospel Music 2018 “Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu” 3:49
South African Gospel Music 2018 “Ukunamathela KuNkulunkulu” 5:17
South African Gospel Music 2018 “Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla” 3:54
South African Gospel Music 2018 “Labo Abathanda UNkulunkulu Ngobuqotho Bangabantu Abethembekile Bonke” 3:39
South African Gospel Music 2018 “O Sithandwa Sami, Ngilinde” Longing for God 5:00
South African Best gospel music 2018 “Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho” 4:52
South African Gospel Music 2018 “Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo” 4:46
South Africa Latest Gospel Music 2018 “Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho” 3:40
2018 South Africa Best Gospel Music Video “Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu” 2:55
2018 Best Christian Music Video "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela" 3:41
Uthando lukaNkulunkulu Luyayinqoba Inhliziyo Yomuntu "Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni" 3:42
Africa gospel A Cappella "Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu" You Are My Lord and My God 10:07
South Africa Gospel Music 2018 "Kulowo Abantu Okumele Bamphilele" | Thola Incazelo Yokuphila 4:50
"Ukuphila KwaseBandleni Lethu Kuyathandeka Kakhulu" Enjoy the Word of God and Praise God 3:39
South Africa Gospel Music 2018 "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" 5:44
South African Gospel Music 2018 “Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde” 4:48