Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Music "Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde" Thanda uNkulunkulu Impilo Yami Yonke

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   1745  

Isingeniso

South african gospel music "Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde" Thanda uNkulunkulu Impilo Yami Yonke

I

Ngaphezu kwezihlahla, kweqe inyanga enokuthula. Njengesithandwa sami, esilungile nesihle.

O sithandwa sami, uKuphi? Manje ngiyakhala. Uyakuzwa ukukhala kwami?

Nguwe onginika uthando. Uwena ongikhathalelayo.

Uwena ohlale ucabanga ngami njalo. Uwena onakekela ngesisa impilo yami.

Inyanga, ngemuva kolunye uhlangothi lwesibhakabhaka. Ungenzi isithandwa sami silinde kakhulu.

Ngicela umtshele ukuthi ngiyamkhumbula.

Ungakhohlwa ukuthatha nothando lwami, nothando lwami.

II

Amahansi asendle ndawonye, andizela kude.

Ingabe azobuyisa umyalezo ovela esithandweni sami?

O ngiyacela, ngicela ungiboleke amaphiko akho. Ngingandiza ngibuye endaweni yakithi efudumele.

Ngizobuyisela ukukhathazeka kwesithandwa sami. Ngifuna ukusitshela ukuthi: Ungadabuki!

Ngizokunikeza impendulo ezokujabulisa.

Ngakho imizamo oyenzile ngeke ibe yize.

Yeka ukuthi ngifisa kanjani ukuba ngikhule,

Ngikhululeke ekuzuleni, ekuphileni okubuhlungu.

O sithandwa sami, ngicela ungilinde. Ngizondizela kude ekunethezekeni kwale lizwe.

Ngizobuyisela ukukhathazeka kwesithandwa sami. Ngifuna ukusitshela ukuthi: Ungadabuki!

Ngizokunikeza impendulo ezokujabulisa.

Ngakho imizamo oyenzile ngeke ibe yize.

Ngakho imizamo oyenzile ngeke ibe yize.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.