Ibhayisikobho YobuKristu ethi | “Umlando Wokuhlushwa Ngenxa Yenkolo EChina”

December 29, 2017

Selokhu lathatha izintambo Ezweni laseChina ngo-1949, iqembu iChinese Communist Party alikaze liyeke ukuhlupha abantu abakholwayo. Libophe futhi labulala amaKristu ngokuzimisela okukhulu, laxosha futhi lahlukumeza amamishinari asebenza eChina, lashaqa futhi lashisa inqwaba yamakhophi eBhayibheli, lavala futhi lacekela phansi amasonto, futhi ngaphandle kwempumelelo lazama ukuqeda onke amandla akhonzela ezindlini. Iminyaka edlule nayo ibhekane nokwandakwezinqubo mgomo ezethulwe uhulumeni we-CCP ngenhloso yokwenza ubuKristu bube "Isono". Izinkulungwane zeziphambano zasemabandleni zacekelwa phansi, amasonto amaningi abhidliziwe, futhi kunesibalo esikhulu samaKristu emasontweni asezindlini ababoshiwe futhi bahlushwa. Amabandla amaKristu aseChina abhekana nokuhlushwa ngonya nokuchithwa kwegazi ...

Le dokhumenthari ikhiqize kabusha ngokwethembeka nangaphandle kokuchema izimo zangempela zokuhlushwa amaKristu aseChina abhekane nakho ezandleni zikahulumeni we-CCP. AmaKristu ahlushwayo efilimini angabantu basemagatsheni nasemahlelweni ahlukene abafune iqiniso, nabazwile iphimbo likaNkulunkulu futhi ngalokho babuyela kuNkulunkulu uSomandla. Bahambe ngendlela yokuphila efanele, kepha ngokuzimisela okukhulu baboshwa uhulumeni we-CCP. Abanye babo baboshwa, abanye bahlushwa nganoma iyiphi indlela, abanye baphila impilo yokubaleka behlukene nabayeni noma abafazi babo nezingane zabo, futhi abanye balinyaziwe noma babulawa ngokuphathwa kabi. Le dokhumenthari eqoshwe ngobuchuke izama ukwakha kabusha okwenzeka ngempela ngaleso sikhathi, futhi iveze ngokunzulu ukwanda ngokusobala kwezinkolelo kanye namalungelo esintu samaKristu aseChina. Iyifasitela lokuqonda izimpilo zangempela zamaKristu aseChina kanye nemindeni yamaKristu, kanjalo nombukiso—ongavamile kuleminyaka yakamuva—walokho amaKristu aseChinaababhekane nakho nakuzwayo,ahlushwa ngenxa yokukholwa kwawo.

Okunye okuqukethwe kule vidiyo kususelwa: Wow!視覺特效Show 一手!影片素材上傳區!

https://www.youtube.com/channel/UCo2WsnnMMdo4x9FqETfHJ3g

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Leave a Reply

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp