Best Christian Family Movie "Where Is My Home" | God Gave Me a Happy Family

Best Christian Family Movie "Where Is My Home" | God Gave Me a Happy Family

0 |Apr 11, 2018

Wenya's parents separated when she was two, and after that she lived with her father and stepmother. Her stepmother couldn't stand her and was always arguing with her father. He had little choice—he had to send Wenya to her mother's house, but her mother was fully focused on running her business and didn't have any time to take care of Wenya, so she was often shuttled off to her relatives' and friends' homes to be fostered. After so many years of a life of foster care, young Wenya felt lonely and helpless, and longed for the warmth of a home. Only when her father and stepmother divorced did she return to her father's side, and from then on had a home, for better or for worse.

Once Wenya grew up, she was very cautious and obedient, and she studied hard. But just as she was working hard to prepare for her college entrance examinations, misfortune came upon her: Her mother had a brain hemorrhage and became paralyzed and bedridden. Her stepfather abandoned her mother and even took control over all of her assets, and then her father was hospitalized with liver cancer…. Wenya could not possibly take on the burden of the household, so all she could do was plead with relatives and friends, but she was turned down. …

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela