Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Best South African Gospel Music 2018 "Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu"

Uchungechunge Lwamavidiyo Omculo   3355  

Isingeniso

Best South African Gospel Music 2018 “Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu”

I

Ngenxa yenzuzo ngalahla zonke izindinganiso zokuziphatha,

futhi ngesibindi ngasebenzisa inkohliso ukuziphilisa.

Angibanga nandaba nonembeza noma isimilo, lutho ngobuqotho noma isithunzi.

Ngaphilela kuphela ukwanelisa inkanuko nobugovu bami obukhula njalo.

Ngenhliziyo engakhululekile, ngadavuza odakeni lwesono,

kungekho ndlela yokuphunyuka lo mnyama ongenamkhawulo.

Imicebo yomhlaba nezinjabulo ezedlulayo

kwakungeke kufihle ubuze nobuhlungu enhliziyweni yami.

Kulula ukubhala igama elithi “umuntu.”

Kodwa ukuba qotho nokwethembeka kulukhuni ngokwengeziwe kunokuba lukhuni.

Ngubani ongangisindisa kulo lasha wesono?

Ngubani ongangisindisa kulo lasha wesono?

II

Iphimbo likaNkulunkulu langiholela phambi Kwakhe.

Namuhla ngingalandela uNkulunkulu futhi ngizikhandlele Yena.

Inhliziyo Yami igcwele ubumnandi bokufunda amazwi kaNkulunkulu nsuku zonke.

Ngokuqonda iqiniso, manje nginezimiso zokuziphatha kobuntu.

Konke engikwenzayo nengikushoyo kungamazwi kaNkulunkulu.

Ukwamukela ukucubungula kukaNkulunkulu ezintweni zonke kwenza inhliziyo yami iphumule kahle futhi ibe nokuthula.

Akukho ukungethembeki, akukho nkohliso, ngiphila ekukhanyeni.

Ngenhliziyo evulekile, ngingumuntu oqotho, futhi ngiphila emfanekisweni womuntu ekugcineni.

Ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu kungisindisile,

futhi kwangenza ukuba ngizalwe kabusha emazwini kaNkulunkulu.

Ngibonga phakade othandweni lukaNkulunkulu nasensindisweni kaNkulunkulu!

Ngibonga phakade othandweni lukaNkulunkulu nasensindisweni kaNkulunkulu!

Ngibonga phakade othandweni lukaNkulunkulu nasensindisweni kaNkulunkulu!

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.