South African Best Gospel Music Video "Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo"

May 19, 2018

Okutuswayo:

2018 Best Christian Music Video "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela"

https://zu.godfootsteps.org/videos/two-thousand-years-of-longing-mv.html

2018 South Africa best Gospel Music Video “Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo”

Thatha ithuba lapho unesikhathi, hlala uthule phambi kukaNkulunkulu.

Funda izwi Lakhe, yazi amaqiniso Akhe, lungisa iziphambeko ezikuwe.

Izilingo ziyafika, bhekana nazo; yazi intando kaNkulunkulu futhi uzoba namandla.

Mtshele ukuthi yiziphi izinto ozintulayo, khuluma iqiniso Lakhe njalo.

Uyajabula umphefumulo wakho lapho ukhonza Yena.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo, ungabe usamnqaba.

Ukunaka kwakho inyama, kuyamlimaza kakhulu.

Funda izwi Lakhe, uqonde iqiniso Lakhe.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo. Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo.

Ngakho phila njengomuntu ongcwelisiwe!

Akunandaba ukuthi yiluphi uvivinyo noma ukwahlulela okuzayo, sizosebenzela ukumjabulisa

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo bese uphila iqiniso Lakhe.

Noma siphambuka, kumele sifune ukuthanda uNkulunkulu.

Uma sisamthanda, nakanjani siyozuza ukunconywa Nguye.

Kufanele sifune iqiniso futhi sinikeze ubufakazi Ngaye.

Lo ngumsebenzi wethu okufanele siwenze.

Uyajabula umphefumulo wakho lapho ukhonza Yena.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo, ungabe usamnqaba.

Ukunake kwakho inyama, kuyamlimaza kakhulu.

Funda izwi Lakhe, uqonde iqiniso Lakhe.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo. Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo.

Ngakho phila njengomuntu ongcwelisiwe!

Akunandaba ukuthi yiluphi uvivinyo noma ukwahlulela okuzayo, sizosebenzela ukumjabulisa.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo bese uphila iqiniso Lakhe.

Ngakho phila njengomuntu ongcwelisiwe!

Akunandaba ukuthi yiluphi uvivinyo noma ukwahlulela okuzayo, sizosebenzela ukumjabulisa.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo bese uphila iqiniso Lakhe,

bese uphila iqiniso Lakhe, bese uphila iqiniso Lakhe.

Yiza phambi kukaNkulunkulu njalo bese uphila iqiniso Lakhe.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Leave a Reply

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp