I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" 4:03
Zulu Gospel Music "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" 3:03
Best South African Gospel Music 2018 "Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu" 3:49
Best South African Gospel Music 2018 "Ukunamathela KuNkulunkulu" 5:17
South African Gospel Music "Ukubonga Nokudumisa KuNkulunkulu USomandla" 3:54
South African Gospel Music 2018 "O Sithandwa Sami, Ngilinde" Longing for God 5:00
South African Best gospel music 2018 "Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho" 4:52
2018 South African Best Gospel  Music Video "Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo" 4:46
South African Gospel Music 2018 "Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho" 3:40
2018 South African Best Gospel Music Video "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu" 2:55
Best South Africa Christian Music 2018 "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela" 3:41
Christian Music - "Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu" - Zulu A Cappella 6:10
Zulu Best Christian Music - A Cappella "Dumisani Ukuphila Okusha" | Gcwala Uthando lukaNkulunkulu 4:37
"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke 3:11
Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Song 5:30
zulu Gospel hymn "Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana" Live in the Love of God 4:46
South African Gospel Music "Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde" Thanda uNkulunkulu Impilo Yami Yonke 4:47
Umculo Wokholo "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) 5:44