Christian Song "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" | Music Video

Dec 26, 2017

I

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisaqhubeka nokukhukhuleka nale lizwe,

ngilwa kanzima nakabuhlungu esonweni; usuku nosuku ngifiphazeke futhi ngingenathemba.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisanyathelwe ngaphansi kwezinyawo zikadeveli,

ngibanjwe esonweni nasezinjabulweni zaso, nginganaki ukuthi ukuphila kwami kuyoba njani.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani

noma injongo yokuphila kwethu.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

Ekugcineni ngizazile

izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba.

Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami

ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo.

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

II

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe anginazibusiso ezilapha namuhla,

ingasaphathwa eyokwazi ukuthi kufanele siphile kanjani

noma injongo yokuphila kwethu.

Ukube angisindiswanga uNkulunkulu, ngabe ngisadidekile ngokholo,

ngabe angikazi lutho, ngingazi ukuthi ubani okufanele ngibe nokholo kuye.

Ekugcineni ngizazile

izandla zikaNkulunkulu ezinothando ezibambe ezami njengoba sihamba.

Angeke ngihambe futhi ngilahlekelwe indlela yami

ngoba ngizohlala kule ndlela ekhanyayo.

Ekugcineni ngiyazile injongo kaNkulunkulu, ngobuqotho bomuntu.

Ukubonakala kokukhohlisa kususwe ngokuphelele, ngizonikela umzimba nomphefumulo wami kuNkulunkulu.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp