Array
(
  [nav_series] => Array
    (
      [gospel-movies] => Array
        (
          [name] => Ifilimu LeVangeli
          [short_name] => Ifilimu LeVangeli
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html
          [icon] => icon-video
          [background_color] => #80d6af
          [text_shadow] => #14976a
        )

      [choir] => Array
        (
          [name] => Abahlabeleli beVangeli
          [short_name] => Ikwaya
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html
          [icon] => icon-choir
          [background_color] => #67cdbd
          [text_shadow] => #02937c
        )

      [kingdom-songs-of-praise] => Array
        (
          [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html
          [icon] => icon-mens
          [background_color] => #fa7171
          [text_shadow] => #e74444
        )

      [kingdom-mv] => Array
        (
          [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html
          [icon] => icon-mv
          [background_color] => #9ad159
          [text_shadow] => #569d03
        )

      [hymns] => Array
        (
          [name] => Uchungechunge Lomculo
          [short_name] => Amavidiyo Ezingoma
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/hymns.html
          [icon] => icon-Piano
          [background_color] => #a699f2
          [text_shadow] => #7561ec
        )

      [experience-testimonies] => Array
        (
          [name] => Amavidiyo Okuphila
          [short_name] => Amavidiyo Okuphila
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/experience-testimonies.html
          [icon] => icon-experience
          [background_color] => #bb7be0
          [text_shadow] => #a23cdc
        )

    )

  [bread_crumbs] => Array
    (
      [home] => Array
        (
          [title] => IKHASI LOKUQALA
          [link] => https://zu.godfootsteps.org
        )

      [videos] => Array
        (
          [title] => AMAVIDIYO
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos.html
        )

      [series] => Array
        (
          [title] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html
        )

      [cat] => Array
        (
          [title] => Amafilimu Amafishane/Amavidiyo Omculo
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/mv.html
        )

      [video] => Array
        (
          [title] => “Kulowo Abantu Okumele Bamphilele” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni)
          [link] => --
        )

    )

  [video_current] => Array
    (
      [ID] => 1546
      [slug] => hymn-for-whom-man-should-live
      [title] => “Kulowo Abantu Okumele Bamphilele” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni)
      [title_short] => --
      [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/hymn-for-whom-man-should-live.html
      [catType] => mv
      [catLink] => --
      [duration] => 4:50
      [videoId] => 241340712
      [views] => 146
      [date] => 2017-08-24 22:18:39
      [count] => --
      [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241340712/default.jpg
      [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241340712/hqdefault.jpg
      [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241340712/mqdefault.jpg
      [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241340712/sddefault.jpg
      [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241340712/maxresdefault.jpg
      [alt] => “Kulowo Abantu Okumele Bamphilele” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni)
      [disType] => video
      [content] => 

Kulowo Abantu Okumele Bamphilele

Bekungacacile ukuthi abantu kumele baphilele bani. Manje sengiyitholile impendulo.

Bengijwayele ukuziphilela mina, ngifuna kuphela isithunzi nodumo.

Ukuthandaza kuNkulunkulu kugcwalise amazwi amahle, kuyilapho ngibambelele endleleni yami yokuphila yangempela.

Ukholo olusekelwe ekusaseni nasekudalelweni, anginalo iqiniso noma ubuqiniso.

Amasiko nemithetho, aminyanisa ukholo lwami; ngishiywe ngingenalutho.

Ngehlulekile ukuphila njengomuntu, angilufanelekele uthando lukaNkulunkulu.

Inhliziyo yami iphaphanyisiwe manje, ingitshela ukuthi ngibuyisele uthando lukaNkulunkulu.

Ngiyazizonda ngoba bengingenanembeza, ngingamlaleli uNkulunkulu futhi ngidabukisa inhliziyo yaKhe.

Bengingenandaba nhlobo nenhliziyo kaNkulunkulu; ngingenandaba nangamazwi aKhe.

Ngingenanembeza, ngingenangqondo, bengingabalwa kanjani njengomuntu?

Ukwahlulela kukaNkulunkulu kungenza ngibone, bengonakaliswe kakhulu uSathane.

Leli zwe elibi, linezicupho yonke indawo; iqiniso yilo okumele likhethwe yikholwa.

O Nkulunkulu othandekayo, ungithande kangangokuba wenze konke ongakwenza ukuze ungisindise.

Ongenzele kona, ngizokugcina engqondweni! Angeke ngikukhohlwe nanini.

Ukunakekela inhliziyo kaNkulunkulu, kuyintando yami. Ngizimisele ukuphishekela iqiniso.

Ukuzikhandla ngenxa kaNkulunkulu, ukuzinikela ukuze ngibuyisele uthando lwaKhe,

ukuzinikela ukuze ngibuyisele uthando lwaKhe.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

[excerpt] => [likes] => 16 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-mv [slug_series_locale] => kingdom-mv [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html [icon] => icon-mv [background_color] => #9ad159 [text_shadow] => #569d03 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) [_duration] => PT00H04M50S ) [series_videos_clips_pages] => Array ( [kingdom-mv] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-mv [slug_series_locale] => kingdom-mv [slug_cat_locale] => mv [name] => MV系列 [short_name] => MV系列 [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html [all_videos] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 1546 [slug] => hymn-for-whom-man-should-live [title] => “Kulowo Abantu Okumele Bamphilele” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/hymn-for-whom-man-should-live.html [catType] => mv [catLink] => -- [duration] => 4:50 [videoId] => 241340712 [views] => 146 [date] => 2017-08-24 22:18:39 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241340712/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241340712/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241340712/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241340712/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241340712/maxresdefault.jpg [alt] => “Kulowo Abantu Okumele Bamphilele” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 16 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [1] => Array ( [ID] => 265 [slug] => new-songs-if-i-were-not-saved-by-god [title] => Umculo Wokholo “Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/new-songs-if-i-were-not-saved-by-god.html [catType] => mv [catLink] => -- [duration] => 5:44 [videoId] => 241325345 [views] => 97 [date] => 2017-08-02 19:19:38 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241325345/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241325345/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241325345/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241325345/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241325345/maxresdefault.jpg [alt] => Umculo Wokholo “Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 10 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [2] => Array ( [ID] => 264 [slug] => hymn-my-beloved-please-wait-for-me [title] => Thanda uNkulunkulu Impilo Yami Yonke “Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde” (ividiyo Yomculo Esemthethweni) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/hymn-my-beloved-please-wait-for-me.html [catType] => mv [catLink] => -- [duration] => 4:48 [videoId] => 241332923 [views] => 59 [date] => 2017-08-02 19:16:56 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241332923/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241332923/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241332923/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241332923/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241332923/maxresdefault.jpg [alt] => Thanda uNkulunkulu Impilo Yami Yonke “Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde” (ividiyo Yomculo Esemthethweni) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 7 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [3] => Array ( [ID] => 263 [slug] => mv-i-have-seen-gods-loveliness [title] => Qala Impilo Entsha “Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/mv-i-have-seen-gods-loveliness.html [catType] => mv [catLink] => -- [duration] => 5:30 [videoId] => 241279771 [views] => 92 [date] => 2017-08-02 19:15:07 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241279771/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241279771/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241279771/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241279771/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241279771/maxresdefault.jpg [alt] => Qala Impilo Entsha “Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 16 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [4] => Array ( [ID] => 262 [slug] => i-will-love-god-to-eternity [title] => Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke “Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/i-will-love-god-to-eternity.html [catType] => mv [catLink] => -- [duration] => 3:11 [videoId] => 241281038 [views] => 74 [date] => 2017-08-02 19:13:00 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241281038/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241281038/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241281038/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241281038/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241281038/maxresdefault.jpg [alt] => Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke “Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 12 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [5] => Array ( [ID] => 261 [slug] => hymn-right-here-right-now-we-get-together [title] => Nuova vita nel regno “Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana” (Video musicale ufficiale) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/hymn-right-here-right-now-we-get-together.html [catType] => mv [catLink] => -- [duration] => 4:46 [videoId] => 241342211 [views] => 68 [date] => 2017-08-02 19:09:55 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241342211/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241342211/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241342211/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241342211/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241342211/maxresdefault.jpg [alt] => Nuova vita nel regno “Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana” (Video musicale ufficiale) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 15 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) ) ) ) [newest_video_categories] => Array ( [gospel-movies] => Array ( [ID] => 246 [slug] => who-is-my-lord-trailer [title] => Ngubani iNkosi Yami Ngabe iBhayibheli liyiNkosi, noma Ngabe uNkul (Iziqeshana) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/who-is-my-lord-trailer.html [catType] => kingdom-gospel-testimonies [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241335396 [views] => 61 [date] => 2017-08-02 17:18:05 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241335396/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241335396/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241335396/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241335396/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241335396/maxresdefault.jpg [alt] => Ngubani iNkosi Yami Ngabe iBhayibheli liyiNkosi, noma Ngabe uNkul (Iziqeshana) [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 12 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => gospel-movies [slug_series_locale] => gospel-movies [name] => Ifilimu LeVangeli [short_name] => Ifilimu LeVangeli [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html [icon] => icon-video [background_color] => #80d6af [text_shadow] => #14976a ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [choir] => Array ( [ID] => 3767 [slug] => love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama [title] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 1:51:50 [videoId] => 251021347 [views] => 0 [date] => 2018-01-15 02:29:42 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/251021347/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/251021347/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/251021347/maxresdefault.jpg [alt] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 1 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => choir [slug_series_locale] => choir [name] => Abahlabeleli beVangeli [short_name] => Ikwaya [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html [icon] => icon-choir [background_color] => #67cdbd [text_shadow] => #02937c ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [kingdom-songs-of-praise] => Array ( [ID] => 1647 [slug] => god-has-brought-his-glory-to-the-east [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/god-has-brought-his-glory-to-the-east.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241330805 [views] => 249 [date] => 2017-09-06 06:06:36 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241330805/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241330805/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241330805/maxresdefault.jpg [alt] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 30 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-songs-of-praise [slug_series_locale] => kingdom-songs-of-praise [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html [icon] => icon-mens [background_color] => #fa7171 [text_shadow] => #e74444 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [kingdom-mv] => Array ( [ID] => 1784 [slug] => result-achieved-by-knowing-god-mv [title] => Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/result-achieved-by-knowing-god-mv.html [catType] => a-cappella-mv [catLink] => -- [duration] => 10:07 [videoId] => 241332737 [views] => 240 [date] => 2017-09-22 15:21:43 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241332737/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241332737/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241332737/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241332737/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241332737/maxresdefault.jpg [alt] => Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 33 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-mv [slug_series_locale] => kingdom-mv [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html [icon] => icon-mv [background_color] => #9ad159 [text_shadow] => #569d03 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [hymns] => Array ( [ID] => 2904 [slug] => mankind-worships-the-true-god [title] => Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/mankind-worships-the-true-god.html [catType] => hymns-truth [catLink] => -- [duration] => 03:04 [videoId] => 246363862 [views] => 22 [date] => 2018-01-03 16:17:11 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/246363862/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/246363862/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/246363862/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/246363862/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/246363862/maxresdefault.jpg [alt] => Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 9 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => hymns [slug_series_locale] => hymns [name] => Uchungechunge Lomculo [short_name] => Amavidiyo Ezingoma [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/hymns.html [icon] => icon-Piano [background_color] => #a699f2 [text_shadow] => #7561ec ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [experience-testimonies] => Array ( [ID] => 3150 [slug] => in-the-deep-of-winter-movie [title] => God Is the Strength of My Life | “EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU” zulu Christian gospel move [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/in-the-deep-of-winter-movie.html [catType] => persecution-experience-videos [catLink] => -- [duration] => 52:03 [videoId] => 247670660 [views] => 20 [date] => 2017-12-17 18:09:53 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/247670660/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/247670660/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/247670660/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/247670660/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/247670660/maxresdefault.jpg [alt] => God Is the Strength of My Life | “EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU” zulu Christian gospel move [disType] => video [content] => -- [excerpt] => [likes] => 5 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => experience-testimonies [slug_series_locale] => experience-testimonies [name] => Amavidiyo Okuphila [short_name] => Amavidiyo Okuphila [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/experience-testimonies.html [icon] => icon-experience [background_color] => #bb7be0 [text_shadow] => #a23cdc ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) ) )

“Kulowo Abantu Okumele Bamphilele” (Ividiyo Yomculo Esemthethweni)

Iziqephu ze-MV Zombuso  146 

Isingeniso

Kulowo Abantu Okumele Bamphilele

Bekungacacile ukuthi abantu kumele baphilele bani. Manje sengiyitholile impendulo.

Bengijwayele ukuziphilela mina, ngifuna kuphela isithunzi nodumo.

Ukuthandaza kuNkulunkulu kugcwalise amazwi amahle, kuyilapho ngibambelele endleleni yami yokuphila yangempela.

Ukholo olusekelwe ekusaseni nasekudalelweni, anginalo iqiniso noma ubuqiniso.

Amasiko nemithetho, aminyanisa ukholo lwami; ngishiywe ngingenalutho.

Ngehlulekile ukuphila njengomuntu, angilufanelekele uthando lukaNkulunkulu.

Inhliziyo yami iphaphanyisiwe manje, ingitshela ukuthi ngibuyisele uthando lukaNkulunkulu.

Ngiyazizonda ngoba bengingenanembeza, ngingamlaleli uNkulunkulu futhi ngidabukisa inhliziyo yaKhe.

Bengingenandaba nhlobo nenhliziyo kaNkulunkulu; ngingenandaba nangamazwi aKhe.

Ngingenanembeza, ngingenangqondo, bengingabalwa kanjani njengomuntu?

Ukwahlulela kukaNkulunkulu kungenza ngibone, bengonakaliswe kakhulu uSathane.

Leli zwe elibi, linezicupho yonke indawo; iqiniso yilo okumele likhethwe yikholwa.

O Nkulunkulu othandekayo, ungithande kangangokuba wenze konke ongakwenza ukuze ungisindise.

Ongenzele kona, ngizokugcina engqondweni! Angeke ngikukhohlwe nanini.

Ukunakekela inhliziyo kaNkulunkulu, kuyintando yami. Ngizimisele ukuphishekela iqiniso.

Ukuzikhandla ngenxa kaNkulunkulu, ukuzinikela ukuze ngibuyisele uthando lwaKhe,

ukuzinikela ukuze ngibuyisele uthando lwaKhe.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.