Christian Music - "Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu" - Zulu A Cappella

Christian Music - "Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu" - Zulu A Cappella

1387 |Dec 28, 2017

Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu

I

La … la la la … la la la….

La … la la la … la la la … la….

Ilanga lokulunga liphuma eMpumalanga.

O Nkulunkulu! Inkazimulo yaKho igcwalisa izulu nomhlaba.

Sithandwa sami esihle, uthando lwaKho luzungeza inhliziyo yami.

Abantu abaphishekela iqiniso bonke bathanda uNkulunkulu.

Nakuba ngivuka ngedwa ekuseni ngovivi, ngizizwa ngijabula lapho ngizindla ngezwi likaNkulunkulu.

Amazwi anesisa anjengokamama onothando, amazwi ukwahlulela njengobaba omkhulu. (Heyi….)

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

II

La la la … la la la….

La la la … la la la … la….

Intando kaNkulunkulu yambuliwe—ukuze iphelelise abathandi bakaNkulunkulu beqiniso.

Abantu abaphapheme nabangenacala bonke badumisa uNkulunkulu,

futhi badansa imidanso emihle phambi kukaNkulunkulu weqiniso ndawonye.

Abantu babizwe yizwi likaNkulunkulu besuka ezindaweni ezahlukahlukene.

Amazwi okuphila aphathiswe thina. Sihlanzwe amazwi kaNkulunkulu okwahlulela.

Uthando lwethu luqinisiwe ngokucwengisiswa. Sizizwa simnandi ukuze sijabulele uthando lukaNkulunkulu. (Heyi….)

Ubani ongemthande uNkulunkulu othandekayo? Ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda kuphele uNkulunkulu Ongokoqobo.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Ubani ongemthande uNkulunkulu othandekayo? Ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Ah heyi … ah heyi … ah heyi … ah heyi….

Ubani ongemthande uNkulunkulu othandekayo? Ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Angithandi lutho ezweni; ngayo yonke inhliziyo yami ngithanda uNkulunkulu wami kuphela.

Siyabonga! (Siyabonga!) (Siyabonga!) (Siyabonga!)

Siyakuthanda!

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Veza okunye
Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Abela

Khansela