Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

Zulu Gospel Music "Babusisiwe Labo Abemukela Umsebenzi KaNkulunkulu Omusha" 4:03
Zulu Gospel Music "UNkulunkulu Uyabazisa Labo Abamzwayo Nabalalela Yena" 3:03
Best South African Gospel Music 2018 "Ngabantu Abaqotho Kuphela Abanomfanekiso Wobuntu" 3:49
South African Gospel Music 2018 "O Sithandwa Sami, Ngilinde" Longing for God 5:00
South African Best gospel music 2018 "Kuyinjabulo Ukuba Umuntu Oqotho" 4:52
2018 South African Best Gospel  Music Video "Yiza Phambi KukaNkulunkulu Njalo" 4:46
South African Gospel Music 2018 "Lapho Uvulela UNkulunkulu Inhliziyo Yakho" 3:40
2018 South African Best Gospel Music Video "Uthando Lwangempela LukaNkulunkulu" 2:55
Best South Africa Christian Music 2018 "Iminyaka Eyizinkulungwane Ezimbili Yokulangazelela" 3:41
Christian Music - "Ukuthanda uNkulunkulu Ongokoqobo Ngazo Zonke Izinhliziyo Zethu" - Zulu A Cappella 6:10
Zulu Best Christian Music - A Cappella "Dumisani Ukuphila Okusha" | Gcwala Uthando lukaNkulunkulu 4:37
"Ngizothanda UNkulunkulu Kuze Kube Phakade" Thanda uNkulunkulu Ngenhliziyo Yami Yonke 3:11
Qala Impilo Entsha "Ngilubonile Uthando LukaNkulunkulu" - Zulu Christian Gospel Song 5:30
zulu Gospel hymn "Khona Lapha, Khona Manje, Siyahlangana" Live in the Love of God 4:46
South African Gospel Music "Sithandwa Sami, Ngicela Ungilinde" Thanda uNkulunkulu Impilo Yami Yonke 4:47
Umculo Wokholo "Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu" (Ividiyo Yomculo Esemthethweni) 5:44
Uthando lukaNkulunkulu Luyayinqoba Inhliziyo Yomuntu "Ingoma Yokunamathela Okusuka Enhliziyweni" 3:42
"Ukuphila KwaseBandleni Lethu Kuyathandeka Kakhulu" Enjoy the Word of God and Praise God 3:39