Korean Gospel Music | "O Sithandwa Sami, Ngilinde" (Zulu Subtitles) | Music Video

May 31, 2018

I

Angibuzwa ubukhona Bakho. Ukuphi Wena?

Inyanga yenyuka kancane phezu kwezicongo zemithi,

ukukhanya kwayo kuhle, njengesithandwa sami.

Sithandwa sami, ukuphi Wena?

Usungizwile ngikhala?

Ngubani omunye onginika uthando ngaphandle Kwakho?

Ngubani ongikhathalelayo ngaphandle Kwakho?

Ngubani onginakekelayo ngaphandle Kwakho?

Ngubani owazisa ukuphila kwami ngaphandle Kwakho?

Nyanga, maduze uphindela ohlangothini lwezulu olukude.

Ungenzi isithandwa sami sikhathazeke. Ngicela wedlulise imicabango yami.

Ungakhohlwa ukuhamba nothando lwami.

II

Amahansi asendle andizela kude, ngamabili—

angabuya nezindaba zesithandwa sami?

Mahansi asendle, ngebolekeni amaphiko enu,

ukuze ngindize ngibuyele ekhaya lami elifudumele.

Ngiyobuyisela ukunakekela isithandwa sami esingikhombise khona,

futhi ngitshele isithandwa sami ukuthi singabe sisakhathazeka.

Ngifuna ukukunika impendulo evumayo, futhi ngingoni inani olikhokhile.

Ngifuna ukukhula masinyane

bese ngilahla le mpilo yobuhlungu entantayo.

O sithandwa sami, ngicela ungilinde.

Ngiyondiza ngihambe ekuchumeni komhlaba.

Ngiyobuyisela ukunakekela isithandwa sami esingikhombise khona,

futhi ngitshele isithandwa sami ukuthi singabe sisakhathazeka.

Ngifuna ukukunika impendulo evumayo, futhi ngingoni inani olikhokhile,

futhi ngingoni inani olikhokhile.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp