I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

1Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami
2Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …
3Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze
4Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
5Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi
6Ukuzibuyiselela Kwangempela
7Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima
8Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
9Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
10Impi Yempilo Nokufa
11Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
12Ukuqonda Ngokusindiswa
13Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini
14UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo
15Okulele Emuva Kwamanga
16Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela
17Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
18Angikulungele Ukubona UKristu
19Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe
20Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
21Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
22Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
23Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele
24Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni
25Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile
26Ngabona Insindiso KaNkulunkulu
27Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
28Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu
29Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki
30Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
31Akulula Ukuba Umuntu Othembekile
32Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini
33Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula
34Lokhu Ukwenza Iqiniso
35Ubambiswano Lweqiniso
36Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona
37Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!
38Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!
39Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha
40Ngafunda Ukusebenza Nabanye
41Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
42Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu
43Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela
44Ngajabulela Idili Elicebile
45Inguquko Yomuntu Owileyo
46Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila
47Ukwahlulela Kungukukhanya
48Ukuzalwa Kabusha
49Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni
50Ubusha Obungenakho Ukuzisola
51Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi
52Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu
53Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo
54Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
55Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
56Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle
57Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
58Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba
59Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso
60Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu