I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ubufakazi Ngokubhekana Nokwahlulela kukaKristu

1Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami
2Emva Kokulahlekelwa Yisikhundla Sami …
3Ukubuya KweNdodana Yolahleko
4Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze
5Umoya Wokuqhosha Ngaphambi Kokuwa
6Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi
7Ukuzibuyiselela Kwangempela
8Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
9Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima
10Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo
11Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
12Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
13Impi Yempilo Nokufa
14Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
15Ukuqonda Ngokusindiswa
16Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo
17Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini
18UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo
19Okulele Emuva Kwamanga
20Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela
21Amagama Athi “Ukubona Kufana Nokukholwa” Akufanele Kube Yinto Esiyikholwayo
22Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
23Angikulungele Ukubona UKristu
24Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe
25Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba
26Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?
27Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
28Kunenjabulo Enkulu Ekwethembekeni
29Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
30Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!
31Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
32Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele
33Izimfihlo Ezifihlwe Ekuphishekeleni
34Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile
35Ngabona Insindiso KaNkulunkulu
36Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
37Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
38Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza
39Ukubona Uthando Olukhulu LukaNkulunkulu
40Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki
41Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
42Akulula Ukuba Umuntu Othembekile
43Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini
44Ukulahla Ijoka LikaSathane Kuyakhulula
45Lokhu Ukwenza Iqiniso
46Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle
47Ubambiswano Lweqiniso
48Isipho Esihle Kakhulu UNkulunkulu Angiphe Sona
49Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!
50Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu
51Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!
52Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha
53Ngafunda Ukusebenza Nabanye
54Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
55Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu
56Ngingasiza Abanye Ngempela Ngokungena Ngokwami Eqinisweni Kuphela
57Ngajabulela Idili Elicebile
58Ukuzazi Wena Ngempela Kuphela Ngokuqonda Iqiniso
59Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu
60Inguquko Yomuntu Owileyo
61Ngisanda Kuqala Nje Ukuhamba Endleleni Efanele Yokuphila
62Ukwahlulela Kungukukhanya
63Ukuzalwa Kabusha
64Ukwethembisa Ukuphila Kwami Ekuzinikeleni
65Ubusha Obungenakho Ukuzisola
66Ukuzwa Uthando LukaNkulunkulu Esimweni Esibi
67Ukuhlupheka Kwakhuthaza Uthando Lwami LukaNkulunkulu