Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Ukwahlulelwa Ngaphambi Kwesihlalo SikaKristu

1Ukweduka kanye Nokuthola Indlela
2Ukubona Ngokucacile Ubunjalo Bami
3Ukubuya KweNdodana Yolahleko
4Umsebenzi Waloluhlobo Awumuhle Neze
5Kwangicacela Ukuthi Bengilokhu Ngihamba Indlela Yabafarisi
6Ukuzibuyiselela Kwangempela
7Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni
8Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima
9Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo
10Akulula Ukuzazi Ngeqiniso
11Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza
12Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya
13Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile
14Ukuqonda Ngokusindiswa
15Ngasibona Kahle Isimo Sami Soqobo
16Ukubaluleka Kokusebenzisana Emsebenzini
17UMoya oNgcwele Usebenza Ngendlela Enemigomo
18Okulele Emuva Kwamanga
19Ubunjalo bomuntu omuhle Ngempela
20Ukubheka indaba yokushintshwa esikhundleni
21Angikulungele Ukubona UKristu
22Wonke Amazwi KaNkulunkulu Ayisibonakaliso Sesimo Sakhe
23Inkulumo Emfushane Mayelana Nomthombo Wobumnyama Nobubi Bomhlaba
24Yini Le Ekhohlise Umoya Wami?
25Ukushushiswa Nobunzima Kwangisiza Ngakhula
26Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena
27Iyini Imvelo Yothando LukaNkulunkulu?
28Ukucwasa Abangaphandle Yinzondo Eyedlulele!
29Ngizimisele Ukwamukela Ukuhlolwa Yibo Bonke
30Imigomo Yempilo Ymai Yangishiya Ngilimele
31Ubuso Beqiniso Bomuntu Obizwa Ngokuthi Ulungile
32Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
33Indlela Okuyiyona Yodwa Yokugwema Inhlekelele
34Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza
35Umona, Isifo SikaMoya Esingalapheki
36Noma Yini uNkulunkulu Ayishoyo Yisahlulelo Somuntu
37Akulula Ukuba Umuntu Othembekile
38Isizathu Sangempela Sokuba Buthuntu Emsebenzini
39Ubambiswano Lweqiniso
40Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele!
41Ngiyalibona Iqiniso Lenkohlakalo Yabantu
42Umsebenzi KaNkulunkulu Uhlakaniphe Kakhulu!