I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Amazwi Avelele kaNkulunkulu USomandla ngeVangeli Lombuso

(Okukhethwayo)

Ingxenye Yokuqala

Okukhethwe Emazwini Avelele KaNkulunkulu Evangelini Lombuso

1Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha
2Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe
3UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke
4UNkulunkulu Ungumthombo Wokuphila Komuntu
5Umuntu Angasindiswa Kuphela Ekuphatheni KukaNkulunkulu
6Ukunqenqeza Kwemidumo Eyisikhombisa – Okuyisiprofetho Sokuthi Ivangeli Lombuso Lizosabalala Ligcwale Umhlaba Wonke
7Umsindisi Usebuyile “Esefwini Elimhlophe”
8Lapho Nibona Umzimba KaJesu KaMoya Kuyoba Lapho UNkulunkulu Esenze Izulu Nomhlaba Kabusha
9Labo Abangahambisani NoKristu Impela Bangabaphikisana NoNkulunkulu
10Baningi Ababiziweyo, Kepha Bayingcosana Abakhethiweyo
11Kufanele Ufuna Indlela Yokufanelana NoKristu
12Ingabe Uyikholwa LikaNkulunkulu Leqiniso?
13UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso
14Ingabe Uyazi? UNkulunkulu Wenze Into Enkulu Phakathi Kwabantu
15UKristu Wezinsuku Zokugcina Kuphela Onganika Umuntu Indlela Yokuphila Ingunaphakade
16Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho
17Ukwazi Umsebenzi kaNkulunkulu Namhlanje
18Ngabe Umsebenzi kaNkulunkulu Ulula Njengoba Umuntu Ecabanga?
19Yilabo Abazi Umsebenzi KaNkulunkulu Namuhla Kuphela Abangasebenzela UNkulunkulu
20Yazi Umsebenzi Wakamuva KaNkulunkulu Bese Ulandela Ezinyathelweni ZikaNkulunkulu
21Umsebenzi ENkathini Yomthetho
22Indaba Eyiqiniso Ngomsebenzi ENkathini Yokuhlengwa
23Okukhethwe Eziqeshini Ezine Zezwi LikaNkulunkulu Esihlokweni esithi “Imfihlakalo Yokuba Senyameni”
24Ukwazi Izigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu Kuyindlela Yokwazi UNkulunkulu
25UNkulunkulu Anganeliswa Kuphela Yilabo Abamaziyo Nabazi Umsebenzi Wakhe
26Umuntu Oye Wachaza UNkulunkulu Ngokwemibono Yakhe Angazithola Kanjani Izambulo ZikaNkulunkulu?
27Isintu Esikhohlakele Siyidinga Kakhulu Insindiso KaNkulunkulu Obe Inyama
28Ukuba Semzimbeni Wobuntu Okubili Kuphelelisa Ukubaluleka Kokuba Semzimbeni Wobuntu
29Umehluko Obalulekile Phakathi KukaNkulunkulu Ongumuntu Kanye Nabantu Abasetshenziswa UNkulunkulu
30Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu
31Umsebenzi KaNkulunkulu Kanye Nomsebenzi Womuntu
32UNkulunkulu UyiNkosi Yayo Yonke Indalo
33Ingabe UZiqu Zintathu Into Ekhona?

Ingxenye Yesibili

Okucashuniwe Kwamazwi KaNkulunkulu Asemqoka Ngevangeli Lombuso