Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

Amaqoqo Ezingoma

hymns-of-god-word
Amahubo Ezwi likaNkulunkulu
new
Amahubo Amasha

Amanye ama-albhamu

experience
Obhekane Nakho Ekuphileni
gospel-witness
Izintshumayelo zeVangeli
witness-god
Fakaza kuNkulunkulu
know-god
Ukwazi uNkulunkulu
praise-god
Ukudumisa uNkulunkulu

Amamudi

mood-majestic-and-solemn
Ubuhle Nobudala
mood-passionate
Ugqozi
mood-lyrical
Amagama
mood-lighthearted
Inhliziyo ejabulayo
mood-enthusiastic
Intshiseko
mood-relaxing
Ukukhululeka

Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

0Imiphumela Yokufuna