Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

Amaqoqo Ezingoma

Amahubo Ezwi likaNkulunkulu
Amahubo Ezwi likaNkulunkulu
Amahubo Amasha
Amahubo Amasha

Amanye ama-albhamu

experience
Obhekane Nakho Ekuphileni
gospel-witness
Izintshumayelo zeVangeli
witness-god
Fakaza kuNkulunkulu
know-god
Ukwazi uNkulunkulu
praise-god
Ukudumisa uNkulunkulu

Amamudi

Mood-majestic-and-solemn
Ubuhle Nobudala
Mood-passionate
Ugqozi
Mood-lyrical
Amagama
Mood-lighthearted
Inhliziyo ejabulayo
Mood-enthusiastic
Intshiseko
Mood-relaxing
Ukukhululeka

Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni

0Imiphumela Yokufuna