Amahubo Ezwi likaNkulunkulu

Amahubo Ezwi likaNkulunkulu

Amaqoqo Ezingoma

Amahubo
Amahubo Alokho Obhekane Nakho Empilweni
Izingoma Ezintsha Zombuso
Amahubo Amasha

Amanye ama-albhamu

Amahubo
Obhekane Nakho Ekuphileni
Izintshumayelo zeVangeli
Izintshumayelo zeVangeli
Fakaza kuNkulunkulu
Fakaza kuNkulunkulu
Ukwazi uNkulunkulu
Ukwazi uNkulunkulu
Ukudumisa uNkulunkulu
Ukudumisa uNkulunkulu

Amamudi

Ubuhle Nobudala
Ubuhle Nobudala
Amagama
Ugqozi
Ukukhululeka
Amagama
Inhliziyo ejabulayo
Inhliziyo ejabulayo
Intshiseko
Intshiseko
Ukukhululeka
Ukukhululeka

Amahubo Ezwi likaNkulunkulu

0Imiphumela Yokufuna