Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Ayikho imiphumela etholakele!

South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 4: Bonke Abantu Bavuswa NguNkulunkulu (Zulu Subs) 0:29
South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 5: Ithemba Lekhulunyaka Selifezekile Ekugcineni (Zulu Subs) 0:54
South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 3: Izulu Nomhlaba Okusha Emva Kwenhlekelele (Zulu Subs) 0:42
South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 2 (Zulu Subs) 0:30
South African Gospel Choir Music “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Okugqamile 1 (Zulu Subs) 0:30
South African Gospel Choir Music "Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni" Worship Song (Zulu Subs) 16:31
Gospel Choir “Ihubo Lombuso: Umbuso Wehlela Emhlabeni” Ukubuka Kungakabonwa: Ukungenisa Nge-Tap Dance 0:45
Gospel choir song | "Kingdom Anthem: The Kingdom Descends Upon the World" | Extended Preview 1:30
South African Christian Music "Lowo Ophethe Ubukhosi Phezu Kwakho Konke" Choral Documentary 1:26:13
Gospel Choir | "Abantu Baphinde Babuyela Esimweni Sobungcwele Abake baba Naso" (Zulu Subtitles) 56:35
2018 Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwezulu Nomhlaba" (Zulu Subtitles) 3:11
2018 Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu Kwesiqalo Nekusasa Lesintu" (Zulu Subtitles) 14:45
Best Gospel Music "UNkulunkulu Ebusa Phezu futhi Esimamisa Isintu Nazo Zonke Izinto" (Zulu Subs) 9:31
New 2018 Gospel Music "Ukudala KukaNkulunkulu Umhlaba" (Zulu Subtitles) 5:26
Best Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhubhisa Umhlaba KukaNkulunkulu Ngozamcolo" 4:22
Zulu Gospel Movie Clip - "Ukubhujiswa KweSodoma neGomora NguNkulunkulu" 2:24
Zulu Gospel Movie Clip - "UNkulunkulu Unikeza Umthetho" 4:46
2018 Zulu Gospel Movie Clip - "Isethembiso SikaNkulunkulu Kuma-Israyeli" 2:30