Array
(
  [nav_series] => Array
    (
      [gospel-movies] => Array
        (
          [name] => Ifilimu LeVangeli
          [short_name] => Ifilimu LeVangeli
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html
          [icon] => icon-video
          [background_color] => #80d6af
          [text_shadow] => #14976a
        )

      [choir] => Array
        (
          [name] => Abahlabeleli beVangeli
          [short_name] => Ikwaya
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html
          [icon] => icon-choir
          [background_color] => #67cdbd
          [text_shadow] => #02937c
        )

      [kingdom-songs-of-praise] => Array
        (
          [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html
          [icon] => icon-mens
          [background_color] => #fa7171
          [text_shadow] => #e74444
        )

      [kingdom-mv] => Array
        (
          [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html
          [icon] => icon-mv
          [background_color] => #9ad159
          [text_shadow] => #569d03
        )

      [hymns] => Array
        (
          [name] => Uchungechunge Lomculo
          [short_name] => Amavidiyo Ezingoma
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/hymns.html
          [icon] => icon-Piano
          [background_color] => #a699f2
          [text_shadow] => #7561ec
        )

      [experience-testimonies] => Array
        (
          [name] => Amavidiyo Okuphila
          [short_name] => Amavidiyo Okuphila
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/experience-testimonies.html
          [icon] => icon-experience
          [background_color] => #bb7be0
          [text_shadow] => #a23cdc
        )

    )

  [bread_crumbs] => Array
    (
      [home] => Array
        (
          [title] => IKHASI LOKUQALA
          [link] => https://zu.godfootsteps.org
        )

      [videos] => Array
        (
          [title] => AMAVIDIYO
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos.html
        )

      [series] => Array
        (
          [title] => Abahlabeleli beVangeli
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html
        )

      [cat] => Array
        (
          [title] => Abahlabeleli beVangeli
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/albums-of-choir.html
        )

      [video] => Array
        (
          [title] => Christ of the Last Days Brings About the Descending of the Kingdom | Chinese Choir 19th Performance(south Africa gospel music)
          [link] => --
        )

    )

  [video_current] => Array
    (
      [ID] => 3513
      [slug] => chinese-choir-episode-19
      [title] => Christ of the Last Days Brings About the Descending of the Kingdom | Chinese Choir 19th Performance(south Africa gospel music)
      [title_short] => --
      [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/chinese-choir-episode-19.html
      [catType] => albums-of-choir
      [catLink] => --
      [duration] => 58:03
      [videoId] => 248607150
      [views] => 29
      [date] => 2017-12-24 16:09:45
      [count] => --
      [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/248607150/default.jpg
      [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/248607150/hqdefault.jpg
      [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/248607150/mqdefault.jpg
      [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/248607150/sddefault.jpg
      [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/248607150/maxresdefault.jpg
      [alt] => Christ of the Last Days Brings About the Descending of the Kingdom | Chinese Choir 19th Performance(south Africa gospel music)
      [disType] => video
      [content] => 

Ngobusuku obabugcwele izinkanyezi esibhakabhakeni, obungenamsindo nobunokuthula, iqembu lamaKristu lilinde ngobuqotho ukubuya koMsindisi licula futhi lidansela umculo omnandi. Lapho bezwa izindaba ezijabulisayo “UNkulunkulu usebuyile” nezithi “UNkulunkulu usekhulume amazwi amasha” bayamangala futhi bayajabula. Bayacabanga: “UNkulunkulu usebuyile? Usevelile?” Ngokulangazelela nangokungaqiniseki, omunye emva komunye, baqala uhambo lokufuna amazwi amasha kaNkulunkulu. Ekufuneni kwabo okukhandlayo, abanye abantu baba nemibuzo ekubeni abanye bamukela kalula. Abanye abantu bayabuka bangasho lutho, ekubeni abanye babeka imibono bese befuna izimpendulo eBhayibhelini———bayabuka kodwa ekugcineni akutheli zithelo…. Lapho sebeqala bephelelwa khona amandla, ufakazi ubalethela ikhophi yeBhayibheli yeNkathi Yombuso, bese bedonsekela emazwini encwadi. Uhlobo luni lwencwadi kanti lolu? Sebewatholile amazwi amasha akhulunywe uNkulunkulu kuleyo ncwadi? Sebekwamukele ukuvela kukaNkulunkulu?

Isizwe Nesizwe Sikhonza UNkulunkulu Ongokoqobo

I

Ngale sikhathi, uNkulunkulu ufika ukuzokwenza umsebenzi hhayi esemzimbeni kamoya kodwa esemzimbeni ojwayelekile. Akuve nje kuphela kuwumzimba kaNkulunkulu wesiwombe sesibili sokuthatha Kwakhe umzimba womuntu, kodwa umzimba uNkulunkulu abuya ekuwo. Kuyinyama ejwayelekile kakhulu. Kuye, awuboni into ehlukile kunabanye, kodwa ungathola Kuye amaqiniso ongakaze uwezwe ngaphambilini. Le nyama engabalulekile iwukuhlanganiswa kwawo wonke amazwi eqiniso avela kuNkulunkulu, lokho okwenza umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, kanye nokuvezwa kwaso sonke isimo sikaNkulunkulu ukuze umuntu agcine esazi. Awuzange ube nesifiso esikhulu sokubona uNkulunkulu ezuluwini? Awuzange ube nesifiso esikhulu ukuqonda uNkulunkulu ezuluwini? Awuzange ufise kakhulu ukubona isiphetho sesintu? Uzokutshela zonke lezi zimfihlo ezingakaze zidalulwe, futhi uzokutshela namaqiniso ongawaqondi. Uyisango lokungena embusweni, nomqondisi wakho ukungena enkathini entsha.

II

Umzimba ojwayelekile kanjalo uqukethe izimanga ezingenakwaziwa. Imisebenzi Yakhe ingabonakala ingaqondakali kuwe, kodwa umgomo wawo wonke umsebenzi Awenzayo, wenele ukuthi ubone ukuthi akayona nje inyama njengoba umuntu ekholelwa. Ngoba umele intando kaNkulunkulu kanye nokunakekela okwakhonjiswa uNkulunkulu mayelana nesintu ezinsukwini zokugcina. Ngoba umele intando kaNkulunkulu kanye nokunakekela okwakhonjiswa uNkulunkulu mayelana nesintu ezinsukwini zokugcina. Nakuba ungawezwa amazwi Awakhulumayo okungathi ashukumisa amazulu nomhlaba noma ubone amehlo Akhe njengamalangabi alangukayo, futhi nakuba ungakuzwa ukuqondisa kwentonga yensimbi Yakhe, ungezwa emazwini Akhe isankahlu sikaNkulunkulu. futhi wazi ukuthi uNkulunkulu Ukhombisa ububele esintwini; ungasibona isimo esilungile sikaNkulunkulu futhi ngaphezu kwalokho, ubone ukukhathazeka nokunakekela uNkulunkulu anakho ngesintu.

III

Umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ukuvumela umuntu ukubona uNkulunkulu osezulwini aphile phakathi kwabantu emhlabeni, futhi nokwenza umuntu ukuthi azi, alalele, ahloniphe, futhi athande uNkulunkulu. Yingakho Ebuyele enyameni okwesibili. Nakuba lokho umuntu akubonayo uNkulunkulu ofana nomuntu, uNkulunkulu onekhala kanye namehlo amabili, uNkulunkulu ongamangalisi, ekugcineni uNkulunkulu Uzokukhombisa ukuthi@ngaphandle kokuba khona kwalo muntu, ngaphandle kokuba khona kwalo muntu, izulu lingafiphala, umhlaba ungaphenduka isiphithiphithi, futhi sonke isintu singaphila ngendlala nezifo ezibhubhisayo. Uzokukhombisa ukuthi ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu othathe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ngabe kade abhubhisa sonke isintu esihogweni; ngaphandle kokuba khona kwale nyama, ubuyohlala njalo uyinkosi yezoni nezidumbu ingunaphakade……

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

[likes] => 6 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => choir [slug_series_locale] => choir [name] => Abahlabeleli beVangeli [short_name] => Ikwaya [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html [icon] => icon-choir [background_color] => #67cdbd [text_shadow] => #02937c ) [poster] => [movie_page] => [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) [_duration] => PT00H58M03S ) [series_videos_clips_pages] => Array ( [choir] => Array ( [slug_series_tw] => choir [slug_series_locale] => choir [slug_cat_locale] => albums-of-choir [name] => 合唱团视频系列 [short_name] => 合唱团 [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html [all_videos] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 3767 [slug] => love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama [title] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 1:51:50 [videoId] => 251021347 [views] => 0 [date] => 2018-01-15 02:29:42 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/251021347/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/251021347/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/251021347/maxresdefault.jpg [alt] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [disType] => video [content] => -- [likes] => 0 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [1] => Array ( [ID] => 3513 [slug] => chinese-choir-episode-19 [title] => Christ of the Last Days Brings About the Descending of the Kingdom | Chinese Choir 19th Performance(south Africa gospel music) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/chinese-choir-episode-19.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 58:03 [videoId] => 248607150 [views] => 29 [date] => 2017-12-24 16:09:45 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/248607150/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/248607150/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/248607150/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/248607150/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/248607150/maxresdefault.jpg [alt] => Christ of the Last Days Brings About the Descending of the Kingdom | Chinese Choir 19th Performance(south Africa gospel music) [disType] => video [content] => -- [likes] => 6 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [2] => Array ( [ID] => 1597 [slug] => god-is-the-beginning-and-the-end [title] => UNkulunkulu Ufikile uNkulunkulu Ubusile “UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/god-is-the-beginning-and-the-end.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 9:53 [videoId] => 241327673 [views] => 236 [date] => 2017-08-27 02:57:06 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241327673/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241327673/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241327673/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241327673/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241327673/maxresdefault.jpg [alt] => UNkulunkulu Ufikile uNkulunkulu Ubusile “UNkulunkulu Uyisiqalo futhi Uyisiphetho” [disType] => video [content] => -- [likes] => 29 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [3] => Array ( [ID] => 1596 [slug] => chinese-choir-episode-17 [title] => Best Way to Know God | Praise and Worship "Chinese Gospel Choir 17th Performance" [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/chinese-choir-episode-17.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 14:00 [videoId] => gUpcspWNbR0 [views] => 138 [date] => 2017-08-27 02:54:12 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/gUpcspWNbR0/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/gUpcspWNbR0/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/gUpcspWNbR0/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/gUpcspWNbR0/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/gUpcspWNbR0/maxresdefault.jpg [alt] => Best Way to Know God | Praise and Worship "Chinese Gospel Choir 17th Performance" [disType] => video [content] => -- [likes] => 19 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [4] => Array ( [ID] => 1591 [slug] => praise-the-salvation-of-the-incarnate-god-praise-and-worship-chinese-choir-16th-performance [title] => Praise the Salvation of the Incarnate God | Praise and Worship "Chinese Choir 16th Performance" [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/praise-the-salvation-of-the-incarnate-god-praise-and-worship-chinese-choir-16th-performance.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 14:51 [videoId] => aAGpUhCpDvU [views] => 152 [date] => 2017-08-27 02:38:55 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/aAGpUhCpDvU/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/aAGpUhCpDvU/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/aAGpUhCpDvU/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/aAGpUhCpDvU/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/aAGpUhCpDvU/maxresdefault.jpg [alt] => Praise the Salvation of the Incarnate God | Praise and Worship "Chinese Choir 16th Performance" [disType] => video [content] => -- [likes] => 31 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) ) ) ) [newest_video_categories] => Array ( [gospel-movies] => Array ( [ID] => 246 [slug] => who-is-my-lord-trailer [title] => Ngubani iNkosi Yami Ngabe iBhayibheli liyiNkosi, noma Ngabe uNkul (Iziqeshana) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/who-is-my-lord-trailer.html [catType] => kingdom-gospel-testimonies [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241335396 [views] => 61 [date] => 2017-08-02 17:18:05 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241335396/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241335396/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241335396/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241335396/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241335396/maxresdefault.jpg [alt] => Ngubani iNkosi Yami Ngabe iBhayibheli liyiNkosi, noma Ngabe uNkul (Iziqeshana) [disType] => video [content] => -- [likes] => 10 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => gospel-movies [slug_series_locale] => gospel-movies [name] => Ifilimu LeVangeli [short_name] => Ifilimu LeVangeli [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html [icon] => icon-video [background_color] => #80d6af [text_shadow] => #14976a ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [choir] => Array ( [ID] => 3767 [slug] => love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama [title] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 1:51:50 [videoId] => 251021347 [views] => 0 [date] => 2018-01-15 02:29:42 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/251021347/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/251021347/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/251021347/maxresdefault.jpg [alt] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [disType] => video [content] => -- [likes] => 0 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => choir [slug_series_locale] => choir [name] => Abahlabeleli beVangeli [short_name] => Ikwaya [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html [icon] => icon-choir [background_color] => #67cdbd [text_shadow] => #02937c ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [kingdom-songs-of-praise] => Array ( [ID] => 1647 [slug] => god-has-brought-his-glory-to-the-east [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/god-has-brought-his-glory-to-the-east.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241330805 [views] => 249 [date] => 2017-09-06 06:06:36 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241330805/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241330805/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241330805/maxresdefault.jpg [alt] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [disType] => video [content] => -- [likes] => 28 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-songs-of-praise [slug_series_locale] => kingdom-songs-of-praise [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html [icon] => icon-mens [background_color] => #fa7171 [text_shadow] => #e74444 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [kingdom-mv] => Array ( [ID] => 1784 [slug] => result-achieved-by-knowing-god-mv [title] => Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/result-achieved-by-knowing-god-mv.html [catType] => a-cappella-mv [catLink] => -- [duration] => 10:07 [videoId] => 241332737 [views] => 240 [date] => 2017-09-22 15:21:43 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241332737/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241332737/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241332737/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241332737/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241332737/maxresdefault.jpg [alt] => Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu [disType] => video [content] => -- [likes] => 33 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-mv [slug_series_locale] => kingdom-mv [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html [icon] => icon-mv [background_color] => #9ad159 [text_shadow] => #569d03 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [hymns] => Array ( [ID] => 2904 [slug] => mankind-worships-the-true-god [title] => Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/mankind-worships-the-true-god.html [catType] => hymns-truth [catLink] => -- [duration] => 03:04 [videoId] => 246363862 [views] => 22 [date] => 2018-01-03 16:17:11 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/246363862/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/246363862/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/246363862/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/246363862/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/246363862/maxresdefault.jpg [alt] => Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla [disType] => video [content] => -- [likes] => 8 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => hymns [slug_series_locale] => hymns [name] => Uchungechunge Lomculo [short_name] => Amavidiyo Ezingoma [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/hymns.html [icon] => icon-Piano [background_color] => #a699f2 [text_shadow] => #7561ec ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [experience-testimonies] => Array ( [ID] => 3150 [slug] => in-the-deep-of-winter-movie [title] => God Is the Strength of My Life | “EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU” zulu Christian gospel move [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/in-the-deep-of-winter-movie.html [catType] => persecution-experience-videos [catLink] => -- [duration] => 52:03 [videoId] => 247670660 [views] => 20 [date] => 2017-12-17 18:09:53 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/247670660/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/247670660/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/247670660/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/247670660/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/247670660/maxresdefault.jpg [alt] => God Is the Strength of My Life | “EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU” zulu Christian gospel move [disType] => video [content] => -- [likes] => 5 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => experience-testimonies [slug_series_locale] => experience-testimonies [name] => Amavidiyo Okuphila [short_name] => Amavidiyo Okuphila [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/experience-testimonies.html [icon] => icon-experience [background_color] => #bb7be0 [text_shadow] => #a23cdc ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) ) )

Christ of the Last Days Brings About the Descending of the Kingdom | Chinese Choir 19th Performance(south Africa gospel music)

Ikwaya  29 

Isingeniso

Ngobusuku obabugcwele izinkanyezi esibhakabhakeni, obungenamsindo nobunokuthula, iqembu lamaKristu lilinde ngobuqotho ukubuya koMsindisi licula futhi lidansela umculo omnandi. Lapho bezwa izindaba ezijabulisayo “UNkulunkulu usebuyile” nezithi “UNkulunkulu usekhulume amazwi amasha” bayamangala futhi bayajabula. Bayacabanga: “UNkulunkulu usebuyile? Usevelile?” Ngokulangazelela nangokungaqiniseki, omunye emva komunye, baqala uhambo lokufuna amazwi amasha kaNkulunkulu. Ekufuneni kwabo okukhandlayo, abanye abantu baba nemibuzo ekubeni abanye bamukela kalula. Abanye abantu bayabuka bangasho lutho, ekubeni abanye babeka imibono bese befuna izimpendulo eBhayibhelini———bayabuka kodwa ekugcineni akutheli zithelo…. Lapho sebeqala bephelelwa khona amandla, ufakazi ubalethela ikhophi yeBhayibheli yeNkathi Yombuso, bese bedonsekela emazwini encwadi. Uhlobo luni lwencwadi kanti lolu? Sebewatholile amazwi amasha akhulunywe uNkulunkulu kuleyo ncwadi? Sebekwamukele ukuvela kukaNkulunkulu?

Isizwe Nesizwe Sikhonza UNkulunkulu Ongokoqobo

I

Ngale sikhathi, uNkulunkulu ufika ukuzokwenza umsebenzi hhayi esemzimbeni kamoya kodwa esemzimbeni ojwayelekile. Akuve nje kuphela kuwumzimba kaNkulunkulu wesiwombe sesibili sokuthatha Kwakhe umzimba womuntu, kodwa umzimba uNkulunkulu abuya ekuwo. Kuyinyama ejwayelekile kakhulu. Kuye, awuboni into ehlukile kunabanye, kodwa ungathola Kuye amaqiniso ongakaze uwezwe ngaphambilini. Le nyama engabalulekile iwukuhlanganiswa kwawo wonke amazwi eqiniso avela kuNkulunkulu, lokho okwenza umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina, kanye nokuvezwa kwaso sonke isimo sikaNkulunkulu ukuze umuntu agcine esazi. Awuzange ube nesifiso esikhulu sokubona uNkulunkulu ezuluwini? Awuzange ube nesifiso esikhulu ukuqonda uNkulunkulu ezuluwini? Awuzange ufise kakhulu ukubona isiphetho sesintu? Uzokutshela zonke lezi zimfihlo ezingakaze zidalulwe, futhi uzokutshela namaqiniso ongawaqondi. Uyisango lokungena embusweni, nomqondisi wakho ukungena enkathini entsha.

II

Umzimba ojwayelekile kanjalo uqukethe izimanga ezingenakwaziwa. Imisebenzi Yakhe ingabonakala ingaqondakali kuwe, kodwa umgomo wawo wonke umsebenzi Awenzayo, wenele ukuthi ubone ukuthi akayona nje inyama njengoba umuntu ekholelwa. Ngoba umele intando kaNkulunkulu kanye nokunakekela okwakhonjiswa uNkulunkulu mayelana nesintu ezinsukwini zokugcina. Ngoba umele intando kaNkulunkulu kanye nokunakekela okwakhonjiswa uNkulunkulu mayelana nesintu ezinsukwini zokugcina. Nakuba ungawezwa amazwi Awakhulumayo okungathi ashukumisa amazulu nomhlaba noma ubone amehlo Akhe njengamalangabi alangukayo, futhi nakuba ungakuzwa ukuqondisa kwentonga yensimbi Yakhe, ungezwa emazwini Akhe isankahlu sikaNkulunkulu. futhi wazi ukuthi uNkulunkulu Ukhombisa ububele esintwini; ungasibona isimo esilungile sikaNkulunkulu futhi ngaphezu kwalokho, ubone ukukhathazeka nokunakekela uNkulunkulu anakho ngesintu.

III

Umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina ukuvumela umuntu ukubona uNkulunkulu osezulwini aphile phakathi kwabantu emhlabeni, futhi nokwenza umuntu ukuthi azi, alalele, ahloniphe, futhi athande uNkulunkulu. Yingakho Ebuyele enyameni okwesibili. Nakuba lokho umuntu akubonayo uNkulunkulu ofana nomuntu, uNkulunkulu onekhala kanye namehlo amabili, uNkulunkulu ongamangalisi, ekugcineni uNkulunkulu Uzokukhombisa ukuthi@ngaphandle kokuba khona kwalo muntu, ngaphandle kokuba khona kwalo muntu, izulu lingafiphala, umhlaba ungaphenduka isiphithiphithi, futhi sonke isintu singaphila ngendlala nezifo ezibhubhisayo. Uzokukhombisa ukuthi ngaphandle kwensindiso kaNkulunkulu othathe isimo sesintu ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu ngabe kade abhubhisa sonke isintu esihogweni; ngaphandle kokuba khona kwale nyama, ubuyohlala njalo uyinkosi yezoni nezidumbu ingunaphakade……

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.