Gospel Song "Isintu Esikhohlakele Sidinga Insindiso KaNkulunkulu Osesimweni Somuntu" (Zulu Subtitles)

Jun 13, 2018

I

UNkulunkulu waba yinyama ngoba okuqondwe ngumsebenzi Wakhe

akuwona umoya kaSathane, noma yini engeyona, engeyona inyama, kodwa ngumuntu.

Inyama yomuntu yakhohlakaliswa nguSathane ngakho yase iba yilokho okuqondwe ngumsebenzi kaNkulunkulu.

Indawo yensindiso kaNkulunkulu ngumuntu, ngumuntu.

Umuntu uyisidalwa esifayo, yinyama negazi kuphela,

futhi nguNkulunkulu kuphela ongamsindisa.

UNkulunkulu kufanele abhekane nenyama yomuntu, kanye nakho konke umuntu ayikho,

ukuze enze umsebenzi Wakhe, athole umphumela omuhle kakhulu.

UNkulunkulu kufanele abhekane nenyama, ngoba umuntu uyinyama, engakwazi ukwehlula isono.

UNkulunkulu kufanele abhekane nenyama, ngoba umuntu uyinyama,

ongakwazi ukuzikhulula ebugqilini benyama.

II

USathane usekhohlakalise inyama yomuntu,

oselimele ngokujulile futhi ongasaboni emehlweni.

Futhi isizathu sokuza kukaNkulunkulu, isizathu sokuza Kwakhe enyameni

yingoba umuntu uyilokho okuqondwe yinsindiso Yakhe,

futhi uSathane uphazamisa umsebenzi kaNkulunkulu ngokusebenzisa inyama, inyama yomuntu, yomuntu.

UNkulunkulu ulwa noSathane ngokunqoba umuntu, kodwa usindisa umuntu ngaso leso sikhathi.

Ngale ndlela uNkulunkulu uqobo kufanele abe sesimweni somuntu,

ukuze enze umsebenzi Wakhe, ukuze enze umsebenzi Wakhe.

USathane usekhohlakalise inyama,

usehlale phakathi enyameni yomuntu futhi uNkulunkulu kufanele amnqobe.

Ukuze alwe noSathane futhi asindise umuntu,

uNkulunkulu kufanele eze emhlabeni futhi abe yinyama. Ngumsebenzi wangempela.

III

Lapho uNkulunkulu esebenza esenyameni ngempela ulwa noSathane.

Umsebenzi wakhe endaweni yomoya uba ngokoqobo,

ungokwempela emhlabeni, kumuntu.

Lowo onqotshwa nguNkulunkulu ngumuntu ongalaleli,

lapho esintwini uSathane enqotshwa,

futhi ekugcineni lowo osindiswayo ngumuntu, ngumuntu.

Kwakudingekile ukuba uNkulunkulu abe umuntu futhi athathe umzimba wesidalwa,

ukuze alwe noSathane futhi anqobe isintu,

ohlubukayo emzimbeni wakhe wesidalwa.

Kwakudingekile ukuba uNkulunkulu abe umuntu athathe umzimba wesidalwa,

ukusindisa isintu esembethe umzimba wangaphandle ofanayo,

kodwa osulinyazwe nguSathane, osulinyazwe nguSathane.

Umuntu uyisitha sikaNkulunkulu, uNkulunkulu kufanele amnqobe.

Umuntu ungokuqondwe yinsindiso kaNkulunkulu; uNkulunkulu kufanele embathe inyama, abe ngumuntu.

Ngale ndlela umsebenzi Wakhe wenziwa ube ludlana.

UNkulunkulu anganqoba uSathane, uNkulunkulu anganqoba isintu, uNkulunkulu angasindisa isintu.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp