Gospel Song "Ukuzuza Ukuphila Okuphakade, Kufanele Wazi Umthombo Wakho" (Zulu Subtitles)

Aug 31, 2018

I

UNkulunkulu uwumthombo wokuphila komuntu;

izulu nomhlaba kuphila ngamandla Akhe.

Akukho okuphilayo okungazikhulula ekubuseni nasegunyeni likaNkulunkulu.

Akunandaba ukuthi ungubani,

wonke umuntu kufanele alalele uNkulunkulu,

athobele ukubusa Kwakhe, ukuqondisa nemiyalelo Yakhe!

Mhlawumbe ulangazelela ukuthola ukuphila neqiniso,

ukuthola uNkulunkulu ongamethemba ukuze uthole ukuphila okuphakade.

Uma ufuna ukuthola ukuphila okuphakade,

thola umthombo wakho nalapho uNkulunkulu ekhona.

UNkulunkulu ungukuphila okungaguquki,

nguye kuphela onendlela yokuphila.

Ngoba uNkulunkulu uyindlela yokuphila,

uNkulunkulu uyindlela yokuphila okuphakade.

II

Ezinsukwini zokugcina umsebenzi kaNkulunkulu musha.

Uyinkosi yezulu nomhlaba.

Uyinsika kuzo zonke izinhliziyo,

futhi uyaphila futhi uyaphefumula phakathi kwabantu.

Kulapho kuphela engaletha khona ukuphila okusha bese eholela umuntu endleleni yokuphila.

UNkulunkulu uza emhlabeni azohlala phakathi kwabantu,

ukuze umuntu azuze ukuphila bese ephila.

UNkulunkulu uyala umhlaba ukuba usebenzele umsebenzi Wakhe wokuphatha.

Hhayi ezulwini noma enhliziyweni yomuntu kuphela,

uNkulunkulu uyaphila kulo mhlaba.

Ukuphika leli qiniso ngeke kukulethele indlela yeqiniso noma ukuphila.

Uma ufuna ukuthola ukuphila okuphakade,

thola umthombo wakho nalapho uNkulunkulu ekhona.

UNkulunkulu ungukuphila okungaguquki,

nguye kuphela onendlela yokuphila.

Ngoba uNkulunkulu uyindlela yokuphila,

uNkulunkulu uyindlela yokuphila okuphakade.

Uma ufuna ukuthola ukuphila okuphakade,

thola umthombo wakho nalapho uNkulunkulu ekhona.

UNkulunkulu ungukuphila okungaguquki,

nguye kuphela onendlela yokuphila.

Ngoba uNkulunkulu uyindlela yokuphila,

uNkulunkulu uyindlela yokuphila okuphakade.

UNkulunkulu ulawula izulu nomhlaba,

uyiyo yodwa indlela eya ekuphileni.

UNkulunkulu uyindlela eya ekuphileni okuphakade.

kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp