Gospel Song "Ukubaluleka Kokuba Sesimweni Somuntu Okubili KukaNkulunkulu" (Zulu Subtitles)

Apr 08, 2018

I

UNkulunkulu waqala umsebenzi Wakhe wensindiso eNkathini Yomusa,

ngemva kokuphela kweNkathi Yomthetho.

Ukuba sesimweni somuntu kokuqala kwahlenga umuntu esonweni ngenyama kaJesu Kristu.

Wasindisa umuntu esiphambanweni, kodwa izimo zomuntu zobusathane zazisekhona.

Ezinsukwini zokugcina, uNkulunkulu uyahlulela ukuze ahlanze isintu.

Kuyoba lapho lokhu sekwenziwe

lapho eyoqeda khona umsebenzi Wakhe wokusindisa bese engena ekuphumuleni.

II

Uphila phakathi kwabantu, ezwe ukuhlupheka kwakhe, aphe umuntu izwi Lakhe.

Konke umuntu angakuthinta yinyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu.

Kuye umuntu angathola insindiso futhi aqonde wonke amazwi namaqiniso.

Ukuba sesimweni somuntu kwesibili, okwanele ukuhlanza umuntu,

ngalokho eqeda wonke umsebenzi nenhloso yokuba sesimweni somuntu Kwakhe.

Umsebenzi kaNkulunkulu esenyameni manje usuzofika ekugcineni.

Ngeke esaba sesimweni somuntu osenyameni.

III

Ngemva kwalokhu kuba sesimweni somuntu, umsebenzi Wakhe esenyameni nensindiso kuyophela.

Ngoba uyobe esehlukanise abantu wazuza abantu Bakhe abakhethiwe.

Ukuba sesimweni somuntu kwesibili kuyokhulula labo abathethelelwe.

Izimo ziyoguquka futhi bayohlanzeka.

Sebephunyuke ethonyeni likaSathane, bayobuyela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu.

Yebo, yiyona yodwa indlela yokungcweliswa ngokugcwele.

Umthombo Izwi Livela Lisenyameni

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp