Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

South African Gospel Song 2018 "Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu"

Uchungechunge Lomdlalo Oyingxubevange   21617  

Isingeniso

South African Gospel Song 2018 "Zonke Izinto Ziphila Ngemigomo Nemithetho Ebekwe NguNkulunkulu" Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu

I

Iminyaka eyizinkulungwane eziningi idlulile,

futhi isintu sisathokozela ukukhanya nomoya onikwe nguNkulunkulu,

sisaphefumula umphefumulo okhishwe nguNkulunkulu uqobo Lwakhe,

sisathokozela izimbali, izinyoni, izinhlanzi kanye nezinambuzane ezidalwe nguNkulunkulu,

futhi sithokozela zonke izinto ezinikezwe nguNkulunkulu;

imini nobusuku kusaqhubeka nokudedelana;

izinkathi zonyaka ezine ziyadedelana ngokujwayelekile;

amahansi andiza esibhakabhakeni ayahamba kulobu busika, futhi asabuya entwasahlobo elandelayo;

izinhlanzi emanzini aziyishiyi neze imifula namachibi—ikhaya lazo.

II

Izihlonono emhlabathini zicula ngokuzinikela ngezinsuku zehlobo;

izinyendle otshanini zivungazela kamnandi zihambisana nomoya ekwindla;

amahansi ahlangana abe yimihlambi, ngenkathi izinkozi zihlala zizodwa;

imihlambi yamabhubesi iziphilisa ngokuzingela;

amaphiva aziqheli otshanini nasezimbalini….

Lonke uhlobo lwesidalwa esiphilayo phakathi kwezinto zonke siyahamba siphinde sibuye, bese sihamba futhi,

izinguquko eziyisigidi zenzeka ngokucwayiza kweso—

kodwa okungaguquki yizazela zemvelo kanye nemithetho yokuphila.

Ziphila ngaphansi kokuhlinzeka nokondla kukaNkulunkulu,

futhi akekho ongaguqula izazela zazo zemvelo,

futhi akekho ongaphazamisa imithetho yazo yokuphila,

futhi akekho ongaphazamisa imithetho yazo yokuphila.

Kwethi Izwi Livela Lisenyameni

Unyazi LwaseMpumalanga, IBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandla ezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila. Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla. Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

Okuqukethwe kule vidiyo kuhunyushwe konke abahumushi abangongcweti. Nokho, ngenxa yokwehlukana ngokolimi njll., inani elincane lokunganembi aligwemeki. Uma uthola noma yikuphi ukunganembi okunjalo, sicela ubheke umbhalo wokuqala wesiShayina, futhi ukhululeke ukusithinta usazise.

Wamukelekile ukuthwebula i-app yeBandla LikaNkulunkulu uSomandla:

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.

Dawuniloda I-App Mahhala

Amavidiyo Amangalisayo Akuholela Ekuthini Uqonde Umsebenzi kaNkulunkulu.