Zulu Gospel Song With Lyrics "Zilandelwa kanjani izinyathelo zikaNkulunkulu"

May 16, 2019

Njengoba sifuna izinyathelo zikaNkulunkulu,

kumele sifune intando Yakhe,

sifune amazwi nokukhuluma Kwakhe.

Ngokuba lapho kunamazwi amasha Akhe,

kunephimbo Lakhe;

lapho kunezinyathelo Zakhe,

kunemisebenzi Yakhe.

Lapho kunokuzwakalisa Kwakhe,

kunokuvela Kwakhe,

futhi lapho kunokuvela Kwakhe,

kuneqiniso, nendlela, nokuphila.

Nisathungatha izinyathelo zikaNkulunkulu,

nina nonke niyeke amazwi athi,

Unkulunkulu uyiqiniso, indlela, nokuphila.”

Uma abantu abaningi bamukela iqiniso,

abakholwa ukuthi bazitholile izinyathelo Zakhe,

abakhombisi nakancane ukuvuma ukuvela Kwakhe.

Iphutha elingaka! Iphutha elingaka!

Ukuvela kukaNkulunkulu akukwazi ukuhambisana nombono womuntu,

kukancane la UNkulunkulu engavela khona ngoba ecelwe umuntu.

Uma enza umsebenzi Wakhe,

ukhetha ngendlela Yakhe, enze izinhlelo Zakhe.

Ngaphezu kwalokho, Unezinhloso zaKhe, nezindlela Zakhe.

Uma enza umsebenzi Wakhe, akadingi ukubonisana nomuntu ngomsebenzi Wakhe,

efuna iseluleko somuntu, engadingi kwazisa umuntu.

Isona simo sikaNkulunkulu lesi,

kufanele wonke umuntu akwazi lokhu.

Uma nifisa ukufakazela ukuvela Kwakhe,

uma nifisa ukulandela izinyathelo Zakhe,

kuqala kufanele nidlule emibonweni yenu.

Akufanele niphoqe Yena ukuthi enze lokhu nalokhu,

akufanele nakancane nimvalele ngokwenu

noma nimbophele emicabangweni yenu.

Kunalokho, kufanele nibuze ukuthi ningazithungatha kanjani izinyathelo Zakhe,

namukele ukuvela Kwakhe,

nokuthi nizithoba kanjani emsebenzini omusha Wakhe;

ilokho okufanele ngabe kwenziwa ngumuntu.

Njengalokho engekho omunye oyiqiniso,

futhi akekho omunye ophethe iqiniso,

umuntu kufanele athungathe, amukele bese eyalalela.

kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Buka okuningi

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Abela

Khansela

Sithinte nge-Whatsapp