Array
(
  [nav_series] => Array
    (
      [gospel-movies] => Array
        (
          [name] => Ifilimu LeVangeli
          [short_name] => Ifilimu LeVangeli
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html
          [icon] => icon-video
          [background_color] => #80d6af
          [text_shadow] => #14976a
        )

      [choir] => Array
        (
          [name] => Abahlabeleli beVangeli
          [short_name] => Ikwaya
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html
          [icon] => icon-choir
          [background_color] => #67cdbd
          [text_shadow] => #02937c
        )

      [kingdom-songs-of-praise] => Array
        (
          [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html
          [icon] => icon-mens
          [background_color] => #fa7171
          [text_shadow] => #e74444
        )

      [kingdom-mv] => Array
        (
          [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html
          [icon] => icon-mv
          [background_color] => #9ad159
          [text_shadow] => #569d03
        )

      [hymns] => Array
        (
          [name] => Uchungechunge Lomculo
          [short_name] => Amavidiyo Ezingoma
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/hymns.html
          [icon] => icon-Piano
          [background_color] => #a699f2
          [text_shadow] => #7561ec
        )

      [experience-testimonies] => Array
        (
          [name] => Amavidiyo Okuphila
          [short_name] => Amavidiyo Okuphila
          [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/experience-testimonies.html
          [icon] => icon-experience
          [background_color] => #bb7be0
          [text_shadow] => #a23cdc
        )

    )

  [bread_crumbs] => Array
    (
      [home] => Array
        (
          [title] => IKHASI LOKUQALA
          [link] => https://zu.godfootsteps.org
        )

      [videos] => Array
        (
          [title] => AMAVIDIYO
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos.html
        )

      [series] => Array
        (
          [title] => Amavidiyo Okugiya Nokucula
          [link] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html
        )

      [video] => Array
        (
          [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani”
          [link] => --
        )

    )

  [video_current] => Array
    (
      [ID] => 258
      [slug] => the-happiness-in-the-good-land-of-canaan
      [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani”
      [title_short] => --
      [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/the-happiness-in-the-good-land-of-canaan.html
      [catType] => kingdom-songs-of-praise
      [catLink] => --
      [duration] => 5:44
      [videoId] => 241331570
      [views] => 226
      [date] => 2017-08-02 18:58:47
      [count] => --
      [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241331570/default.jpg
      [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241331570/hqdefault.jpg
      [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241331570/mqdefault.jpg
      [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241331570/sddefault.jpg
      [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241331570/maxresdefault.jpg
      [alt] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani”
      [disType] => video
      [content] => 

Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani

Ngibuyele emndenini kaNkulunkulu, ngijabulile futhi ngithokozile.

Izandla zami zibambe isithandwa sami, inhliziyo yami engeyaKhe.

Nakuba ngidlule esiGodini seziNyembezi, ngilubonile uthando lukaNkulunkulu.

Uthando lwami ngoNkulunkulu lukhula usuku nosuku, uNkulunkulu ungumthombo wenjabulo yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

Kule lizwe elibusisekile laseKhanani, konke kusesimweni esihle, konke kusha,

kuchichima amandla okuphila.

Amanzi okuphila ageleza esuka kuNkulunkulu, angenza ngibe nokuphila.

Ngiyazijabulela izibusiso ezivela ezulwini, hhayi ukufuna, ukucinga, ukungeneliseki.

Ngifikile endaweni ebusisekile yaseKhanani, injabulo engenakuqhathaniswa enginayo!

Uthando lwami ngoNkulunkulu lunginika amandla angapheli.

Umsindo wokudumisa usho phezulu, ngimtshela ngothando ngaphakathi.

Yeka ukuthi sihle kanjani isithandwa sami! Ubuhle baKhe buthatha inhliziyo yami.

Amakha esithandwa sami angenza ngizwe kunzima ukusishiya.

Izinkanyezi ziyamomotheka esibhakabhakeni, ilanga livumelana nami liphezulu.

Ngokukhanya kwelanga, ngemvula namazolo, isithelo sokuphila sikhula siqinile futhi sivuthwe.

Izwi likaNkulunkulu, liyinala futhi licebile, letha izikhathi zedili kithi.

Ubukhulu bukaNkulunkulu nokusekela kwaKhe okugcwele kuyasenelisa.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Iphunga lezithelo ligcwala emoyeni.

Uma uphila lapha izinsuku ezimbalwa, uzokuthanda ukudlula noma yini.

Angeke usafuna ukuhamba.

Inyanga eyisiliva isusa ukukhanya kwakhe. Ukuphila kwami kuhle futhi kuyajabulisa.

Isithandwa sami sisenhliziyweni yami, uthando lwaKho ludlula wonke amazwi,

"Inhliziyo yami isothandweni olumnandi Ngawe,

akukho engingakwenza ngaphandle kokuba ngijabule ngigxumagxume."

Uhlale usenhliziyweni yami, ngizoba Nawe ukuphila kwami konke.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.

[likes] => 32 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-songs-of-praise [slug_series_locale] => kingdom-songs-of-praise [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html [icon] => icon-mens [background_color] => #fa7171 [text_shadow] => #e74444 ) [poster] => [movie_page] => [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) [_duration] => PT00H05M44S ) [series_videos_clips_pages] => Array ( [kingdom-songs-of-praise] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-songs-of-praise [slug_series_locale] => kingdom-songs-of-praise [slug_cat_locale] => kingdom-songs-of-praise [name] => 歌舞视频系列 [short_name] => 歌舞视频 [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html [all_videos] => Array ( [0] => Array ( [ID] => 1647 [slug] => god-has-brought-his-glory-to-the-east [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/god-has-brought-his-glory-to-the-east.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241330805 [views] => 249 [date] => 2017-09-06 06:06:36 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241330805/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241330805/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241330805/maxresdefault.jpg [alt] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [disType] => video [content] => -- [likes] => 28 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [1] => Array ( [ID] => 258 [slug] => the-happiness-in-the-good-land-of-canaan [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/the-happiness-in-the-good-land-of-canaan.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 5:44 [videoId] => 241331570 [views] => 226 [date] => 2017-08-02 18:58:47 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241331570/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241331570/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241331570/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241331570/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241331570/maxresdefault.jpg [alt] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani” [disType] => video [content] => -- [likes] => 32 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [2] => Array ( [ID] => 256 [slug] => praise-the-accomplishment-of-gods-work-2 [title] => Indumiso Egcwele | Ukugiya kwesi Latin “Dumisani Okufezwe Umsebenzi KaNkulunkulu” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/praise-the-accomplishment-of-gods-work-2.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 4:46 [videoId] => 241341614 [views] => 103 [date] => 2017-08-02 18:52:42 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241341614/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241341614/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241341614/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241341614/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241341614/maxresdefault.jpg [alt] => Indumiso Egcwele | Ukugiya kwesi Latin “Dumisani Okufezwe Umsebenzi KaNkulunkulu” [disType] => video [content] => -- [likes] => 9 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [3] => Array ( [ID] => 255 [slug] => if-i-were-not-saved-by-god [title] => Uthando lukaNkulunkulu | Umdanso we-Ballet “Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/if-i-were-not-saved-by-god.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 6:21 [videoId] => 241329540 [views] => 114 [date] => 2017-08-02 18:45:12 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241329540/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241329540/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241329540/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241329540/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241329540/maxresdefault.jpg [alt] => Uthando lukaNkulunkulu | Umdanso we-Ballet “Ukube Angisindiswanga uNkulunkulu” [disType] => video [content] => -- [likes] => 11 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [4] => Array ( [ID] => 254 [slug] => mv-song-of-sweet-love-2 [title] => Phila Othandweni likaNkulunkulu Ukugiya Nendumiso “Ingoma Yothando Olumnandi” | IBandla likaNkulunkulu uSomandla [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/mv-song-of-sweet-love-2.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 3:40 [videoId] => 241337700 [views] => 87 [date] => 2017-08-02 18:42:26 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241337700/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241337700/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241337700/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241337700/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241337700/maxresdefault.jpg [alt] => Phila Othandweni likaNkulunkulu Ukugiya Nendumiso “Ingoma Yothando Olumnandi” | IBandla likaNkulunkulu uSomandla [disType] => video [content] => -- [likes] => 11 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [5] => Array ( [ID] => 253 [slug] => the-universe-and-expanse-is-praising-god [title] => Izulu Elisha Nomhlaba Omusha Sekuvelile “Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/the-universe-and-expanse-is-praising-god.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 6:53 [videoId] => 241340365 [views] => 94 [date] => 2017-08-02 18:15:23 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241340365/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241340365/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241340365/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241340365/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241340365/maxresdefault.jpg [alt] => Izulu Elisha Nomhlaba Omusha Sekuvelile “Umhlaba noMkhathi Kudumisa uNkulunkulu” [disType] => video [content] => -- [likes] => 15 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [6] => Array ( [ID] => 257 [slug] => mv-song-of-sweet-love [title] => Izwa Uthando Lweqiniso lukaNkulunkulu | Indumiso Nokukhonza “Ingoma Yothando Olumnandi” IBandla likaNkulunkulu uSomandla [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/mv-song-of-sweet-love.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 4:05 [videoId] => 241340364 [views] => 110 [date] => 2017-08-01 18:56:04 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241340364/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241340364/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241340364/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241340364/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241340364/maxresdefault.jpg [alt] => Izwa Uthando Lweqiniso lukaNkulunkulu | Indumiso Nokukhonza “Ingoma Yothando Olumnandi” IBandla likaNkulunkulu uSomandla [disType] => video [content] => -- [likes] => 16 [dislikes] => 0 [series] => -- [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) ) ) ) [newest_video_categories] => Array ( [gospel-movies] => Array ( [ID] => 246 [slug] => who-is-my-lord-trailer [title] => Ngubani iNkosi Yami Ngabe iBhayibheli liyiNkosi, noma Ngabe uNkul (Iziqeshana) [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/who-is-my-lord-trailer.html [catType] => kingdom-gospel-testimonies [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241335396 [views] => 61 [date] => 2017-08-02 17:18:05 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241335396/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241335396/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241335396/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241335396/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241335396/maxresdefault.jpg [alt] => Ngubani iNkosi Yami Ngabe iBhayibheli liyiNkosi, noma Ngabe uNkul (Iziqeshana) [disType] => video [content] => -- [likes] => 10 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => gospel-movies [slug_series_locale] => gospel-movies [name] => Ifilimu LeVangeli [short_name] => Ifilimu LeVangeli [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/gospel-movies.html [icon] => icon-video [background_color] => #80d6af [text_shadow] => #14976a ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [choir] => Array ( [ID] => 3767 [slug] => love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama [title] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/love-never-fails-xiaozhens-story-musical-drama.html [catType] => albums-of-choir [catLink] => -- [duration] => 1:51:50 [videoId] => 251021347 [views] => 0 [date] => 2018-01-15 02:29:42 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/251021347/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/251021347/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/251021347/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/251021347/maxresdefault.jpg [alt] => Zulu Best Christian Music | Indaba kaXiaozhen | Umdlalo Womculo [disType] => video [content] => -- [likes] => 0 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => choir [slug_series_locale] => choir [name] => Abahlabeleli beVangeli [short_name] => Ikwaya [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/choir.html [icon] => icon-choir [background_color] => #67cdbd [text_shadow] => #02937c ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [kingdom-songs-of-praise] => Array ( [ID] => 1647 [slug] => god-has-brought-his-glory-to-the-east [title] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/god-has-brought-his-glory-to-the-east.html [catType] => kingdom-songs-of-praise [catLink] => -- [duration] => 3:34 [videoId] => 241330805 [views] => 249 [date] => 2017-09-06 06:06:36 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241330805/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241330805/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241330805/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241330805/maxresdefault.jpg [alt] => Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “uNkulunkulu Uletha Inkazimulo Yakhe Empumalanga” [disType] => video [content] => -- [likes] => 28 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-songs-of-praise [slug_series_locale] => kingdom-songs-of-praise [name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [short_name] => Amavidiyo Okugiya Nokucula [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-songs-of-praise.html [icon] => icon-mens [background_color] => #fa7171 [text_shadow] => #e74444 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [kingdom-mv] => Array ( [ID] => 1784 [slug] => result-achieved-by-knowing-god-mv [title] => Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/result-achieved-by-knowing-god-mv.html [catType] => a-cappella-mv [catLink] => -- [duration] => 10:07 [videoId] => 241332737 [views] => 240 [date] => 2017-09-22 15:21:43 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/241332737/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/241332737/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/241332737/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/241332737/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/241332737/maxresdefault.jpg [alt] => Umphumela Ofezeka Ngokumazi uNkulunkulu [disType] => video [content] => -- [likes] => 33 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => kingdom-mv [slug_series_locale] => kingdom-mv [name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [short_name] => Iziqephu ze-MV Zombuso [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/kingdom-mv.html [icon] => icon-mv [background_color] => #9ad159 [text_shadow] => #569d03 ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [hymns] => Array ( [ID] => 2904 [slug] => mankind-worships-the-true-god [title] => Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/mankind-worships-the-true-god.html [catType] => hymns-truth [catLink] => -- [duration] => 03:04 [videoId] => 246363862 [views] => 22 [date] => 2018-01-03 16:17:11 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/246363862/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/246363862/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/246363862/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/246363862/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/246363862/maxresdefault.jpg [alt] => Ihubo Lamazwi kaNkulunkulu “Qaphelani isiphetho sesintu” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla [disType] => video [content] => -- [likes] => 8 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => hymns [slug_series_locale] => hymns [name] => Uchungechunge Lomculo [short_name] => Amavidiyo Ezingoma [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/hymns.html [icon] => icon-Piano [background_color] => #a699f2 [text_shadow] => #7561ec ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) [experience-testimonies] => Array ( [ID] => 3150 [slug] => in-the-deep-of-winter-movie [title] => God Is the Strength of My Life | “EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU” zulu Christian gospel move [title_short] => -- [link] => https://zu.godfootsteps.org/videos/in-the-deep-of-winter-movie.html [catType] => persecution-experience-videos [catLink] => -- [duration] => 52:03 [videoId] => 247670660 [views] => 20 [date] => 2017-12-17 18:09:53 [count] => -- [ytb_default] => //i.ytimg.com/vi/247670660/default.jpg [ytb_hq] => //i.ytimg.com/vi/247670660/hqdefault.jpg [ytb_mq] => //i.ytimg.com/vi/247670660/mqdefault.jpg [ytb_sd] => //i.ytimg.com/vi/247670660/sddefault.jpg [ytb_max] => //i.ytimg.com/vi/247670660/maxresdefault.jpg [alt] => God Is the Strength of My Life | “EBUSIKA OBUBANDA KAKHULU” zulu Christian gospel move [disType] => video [content] => -- [likes] => 5 [dislikes] => 0 [series] => Array ( [slug_series_tw] => experience-testimonies [slug_series_locale] => experience-testimonies [name] => Amavidiyo Okuphila [short_name] => Amavidiyo Okuphila [catLink] => https://zu.godfootsteps.org/video-category/experience-testimonies.html [icon] => icon-experience [background_color] => #bb7be0 [text_shadow] => #a23cdc ) [poster] => [movie_page] => -- [parent_slug] => -- [clips] => Array ( ) ) ) )

Amukela Ukubuya kweNkosi uJesu “Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani”

Amavidiyo Okugiya Nokucula  226 

Isingeniso

Injabulo Ezweni Elihle LaseKhanani

Ngibuyele emndenini kaNkulunkulu, ngijabulile futhi ngithokozile.

Izandla zami zibambe isithandwa sami, inhliziyo yami engeyaKhe.

Nakuba ngidlule esiGodini seziNyembezi, ngilubonile uthando lukaNkulunkulu.

Uthando lwami ngoNkulunkulu lukhula usuku nosuku, uNkulunkulu ungumthombo wenjabulo yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

Ngibanjwe ubuhle bukaNkulunkulu, inhliziyo yami inamathele Kuye.

Ngeke ngikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwanele, kunezingoma zokudumisa enhliziyweni yami.

Kule lizwe elibusisekile laseKhanani, konke kusesimweni esihle, konke kusha,

kuchichima amandla okuphila.

Amanzi okuphila ageleza esuka kuNkulunkulu, angenza ngibe nokuphila.

Ngiyazijabulela izibusiso ezivela ezulwini, hhayi ukufuna, ukucinga, ukungeneliseki.

Ngifikile endaweni ebusisekile yaseKhanani, injabulo engenakuqhathaniswa enginayo!

Uthando lwami ngoNkulunkulu lunginika amandla angapheli.

Umsindo wokudumisa usho phezulu, ngimtshela ngothando ngaphakathi.

Yeka ukuthi sihle kanjani isithandwa sami! Ubuhle baKhe buthatha inhliziyo yami.

Amakha esithandwa sami angenza ngizwe kunzima ukusishiya.

Izinkanyezi ziyamomotheka esibhakabhakeni, ilanga livumelana nami liphezulu.

Ngokukhanya kwelanga, ngemvula namazolo, isithelo sokuphila sikhula siqinile futhi sivuthwe.

Izwi likaNkulunkulu, liyinala futhi licebile, letha izikhathi zedili kithi.

Ubukhulu bukaNkulunkulu nokusekela kwaKhe okugcwele kuyasenelisa.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Izwe laseKhanani, umhlaba wamazwi kaNkulunkulu; uthando lwaKhe luletha injabulo engapheli.

Iphunga lezithelo ligcwala emoyeni.

Uma uphila lapha izinsuku ezimbalwa, uzokuthanda ukudlula noma yini.

Angeke usafuna ukuhamba.

Inyanga eyisiliva isusa ukukhanya kwakhe. Ukuphila kwami kuhle futhi kuyajabulisa.

Isithandwa sami sisenhliziyweni yami, uthando lwaKho ludlula wonke amazwi,

"Inhliziyo yami isothandweni olumnandi Ngawe,

akukho engingakwenza ngaphandle kokuba ngijabule ngigxumagxume."

Uhlale usenhliziyweni yami, ngizoba Nawe ukuphila kwami konke.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Inhliziyo yami ilangazelela Wena ngaso sonke isikhathi; ukuthanda Wena kujabulisa inhliziyo yami nsuku zonke.

O isithandwa sami sisenhliziyweni yami! Ngikunikeze lonke uthando lwami.

Khetha kulokhu: Landela iWundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Unyazi LwaseMpumalanga, iBandla likaNkulunkulu uSomandla lasungulwa ngenxa yokuvela nomsebenzi kaNkulunkulu uSomandla, ukubuya kwesibili kweNkosi uJesu, uKristu wezinsuku zokugcina. Lakhiwe yibo bonke labo abawamukelayo umsebenzi kaNkulunkulu uSomandlaezinsukwini zokugcina futhi banqotshwa basindiswa ngamazwi Akhe. Lasungulwa ngokuphelele nguNkulunkulu uSomandla ngokwakhe futhi liholwa Nguye njengoMalusi. Nakanjani, alisungulwanga umuntu. UKristu uyiqiniso, indlela, nokuphila.Izimvu zikaNkulunkulu ziyalizwa iphimbo likaNkulunkulu. Uma nje uhlala ufunda amazwi kaNkulunkulu uSomandla, uzobona ukuba uNkulunkulu usevelile.

Isitatimende esikhethekile: Ukukhiqizwa kwalevidiyo kwenziwe njengesiqephu esingangesi nzuzo seBandla likaNkulunkulu uSomandla.

Abalingisi abavela kulomukhiqizo basebenza ngaphansi kohlelo lokungenisa inzuzo, kanti futhi abakhokhelwanga noma ingayiphi indlela. Le vidiyo akumele isakazelwe inzuzo kunoma iyiphi inhlangano yyesithathu, futhi siyathemba ukuthi wonke umuntu uzokwabela abanye ayisakaze ngokuvulelekile. Uma uyisakaza, sicela udalule umthombo wayo. Ngaphandle kwemvume yeBandla likaNkulunkulu uSomandla, akukho nhlangano, namaqembu omphakathi noma umuntu ongalimaza noma ashitshe okuqukethwe kule vidiyo.