Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

27 UNkulunkulu USomandla, UNkulunkulu Wangempela Okhazimulayo

1. Ezandleni Zakhe, uNkulunkulu uphethe izinkanyezi eziyisikhombisa.

Uphethe oMoya abayisikhombisa, unamehlo ayisikhombisa,

uvula izimpawu eziyisikhombisa avule umqulu.

Uphethe izinhlupho eziyisikhombisa futhi uphethe izitsha eziyisikhombisa.

Inqwaba yezidalwa uzibumbile

nazo zonke izinto uzifezile

nikezani indumiso nenkazimulo Kuye futhi niphakamisele isihlalo Sakhe phezulu.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Uyikho konke! Konke kuphelele Ngawe.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Usufeze konke. Konke kuphelele Ngawe.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

2. Udumisa amazulu ayisikhombisa; sekukade ashaya amacilongo ayisikhombisa.

Unenala, ukuphila konke, kusuka phakade kuya phakade.

Konke kucula izindumiso ezijulile Kuwe.

O Nkulunkulu uSomandla, wahlulele izitha Zakho.

Ukhombisa ulaka Lwakho, ukhombisa nobukhosi Bakho.

Ukhombise inkazimulo Yakho, akukho okungaqhathaniswa nakho,

nenkazimulo Yakho iyoma phakade

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Bonke abantu kumele bavuke bacule ngenjabulo,

banike konke ukudumisa ngamandla abo wonke Kuwe, Nkulunkulu okhazimulayo ngempela.

Unamandla onke, uyiqiniso.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

3. Nkulunkulu uSomandla, onamandla onke, ozuza konke, onguNkulunkulu weqiniso ngokuphelele!

Nkulunkulu uSomandla, onamandla onke, ozuza konke, onguNkulunkulu weqiniso ngokuphelele!

Nkulunkulu uSomandla, onamandla onke, ozuza konke, onguNkulunkulu weqiniso ngokuphelele!

Nkulunkulu uSomandla, onamandla onke, ozuza konke, onguNkulunkulu weqiniso ngokuphelele!

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

Konke kugqamile, konke kukhululiwe, konke kunamandla, konke kusenkululekweni.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

UNkulunkulu uSomandla, okhazimulayo nowangempela!

Akukho okufihliwe; zonke izimfihlo zembuliwe Kuwe.

Okwedlule:Umhlaba Wonke Uyothokoza futhi Udumise UNkulunkulu

Okulandelayo:Dumisani UNkulunkulu Obuye Ngokunqoba

Okuqukethwe Okuhlobene