Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke

Amazwi KaNkulunkulu Ansukuzonke

Le ncwadi iqukethe izindima ezikhethwe encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni. Ukuze abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo bazuze iqiniso nokuhlinzekwa ekuphileni kwansuku zonke okuvela emazwini Akhe, la mazwi kaNkulunkulu uSomandla abalulekile, akhanyisa kakhulu ngokungena kwabantu ekuphileni, akhethwe lapha ukuze athokozelwe ngabantu, ngalokho enze ukuthi labo abathanda iqiniso baliqonde, baphile phambi kukaNkulunkulu, futhi basindiswe bese bepheleliswa nguNkulunkulu. La mazwi kaNkulunkulu abalulekile angamazwi eqiniso; ngaphezu kwalokho, ayizaga zokuphila ezibaluleke kakhulu, futhi awekho amazwi akhanyisela futhi azuzisa abantu ngaphezu kwawo. Uma ukwazi ngempela ukuthokozela indima eyodwa kula mazwi nsukuzonke, unenhlanhla enkulu, futhi uNkulunkulu ukubusisile.

Amazwi kaKristu

Sithinte nge-Whatsapp