I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izimvu ZikaNkulunkulu Zizwa Izwi LikaNkulunkulu (Okubalulekile Kwamakholwa Amasha)

Isandulela

Ukubonakala KukaNkulunkulu Kulethe Inkathi Entsha

Ukubona Ukubonakala KukaNkulunkulu Ekwahluleleni Nasekusoleni Kwakhe

Amaqiniso Nemibono Amakholwa Amasha Okufanele Aqale Ahlome Ngakho

Isahluko 1 Kufanele Wazi Ukuthi NguNkulunkulu USomandla Kuphela OnguNkulunkulu Oyedwa Wangempela Owadala Amazulu Nomhlaba Nakho Konke Okukukho

Isahluko 2 Amaqiniso Amagama KaNkulunkulu

Isahluko 3 Amaqiniso Ngezigaba Ezintathu Zomsebenzi KaNkulunkulu

Isahluko 4 Kufanele Wazi Amaqiniso Omsebenzi KaNkulunkulu Wezinsuku Zokugcina

Isahluko 5 Kufanele Wazi Amaqiniso Ngokuba Sesimweni Somuntu KukaNkulunkulu

Isahluko 6 Izimo Eziningi Zokwahlukanisa Okufanele Ube Nazo Ekukholweni Kwakho KuNkulunkulu

Isahluko 7 Ezinye Izingxenye Eziningana Zamaqiniso Emancane Okufanele Aqondwe Ngamakholwa Amasha

Isahluko 8 Iziphetho Zezinhlobo Ezahlekene Zabantu Nesithembiso SikaNkulunkulu Kumuntu