Izwi Livela Lisenyameni

Ingxenye Yokuqala

Amazwi kaNkulunkulu Osenyameni Endaweni Yonke Lapho Eqala Ukufeza Inkonzo Yakhe