I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 10

Akufanele wesabe lokhu nalokhuya. Kungakhathaleki ukuthi bungaki ubunzima nezingozi obhekene nakho, uyohlala uqinile phambi Kwami; ungavinjwa yilutho, ukuze intando Yami yenziwe. Lokhu kuyoba ngumsebenzi wakho, uma kungenjalo uyobhekana nolaka Lwami futhi isandla Sami siyo…, futhi uyozwa ukuhlupheka kwengqondo okungapheli. Kufanele ubekezelele konke, kufanele uyeke konke onakho futhi wenze konke ongakwenza ukuze ungilandele, ubhekane nakho konke ngenxa Yami. Lesi yisikhathi engiyokuvivinya ngaso, ngabe uyonikela ukwethembeka kwakho kimi? Ngabe uyongilandela kuze kube sekugcineni kwendlela ngokwethembeka? Ungesabi; ngokwesekela kwami, ngubani ongake avimbe indlela? Khumbula lokhu! Khumbula! Konke okwenzekayo kungenxa yenhloso Yami enhle futhi konke kungaphansi kweso Lami. Kungenzeka ukuthi lonke izwi nesenzo sakho kulandele izwi Lami? Lapho ukuvivinywa ngomlilo kukwehlela, uyoguqa umemeze? Noma uyodidizela, ungakwazi ukuya phambili?

Kufanele ube nesibindi Sami phakathi kuwe futhi kufanele ube nezimiso lapho ubhekene nezihlobo ezingakholwa. Kodwa ngenxa Yami, kufanele futhi ungathambeli noma yimaphi amandla obumnyama. Thembela ekuhlakanipheni Kwami ukuze uhambe indlela ephelele; ungavumeli amaqhinga kaSathane ukuba akubambe. Faka onke amandla akho ekubekeni inhliziyo yakho phambi Kwami futhi ngiyokududuza ngiphinde ngikunike ukuthula nokuthokoza enhliziyweni yakho. Ngeke ufune ukunconywa ngabantu; ngabe akubalulekile futhi akunasisindo ngokwengeziwe ukwanelisa Mina? Ekwaneliseni Mina, ngeke ngokwengeziwe uze ube nokuthula nenjabulo yaphakade neyokuphila konke? Ukuhlupheka kwamanje kukhombisa ukuthi ziyoba nkulu kangakanani izibusiso zesikhathi esizayo; akuchazeki. Awazi ukuthi ziyoba nkulu kangakanani izibusiso oyoba nazo, ngeke ukwazi nokukuphupha. Namuhla ziba ngokoqobo, ngokoqobo kakhulu! Lokhu akukude, uyakubona? Konke okwalokhu kungaphakathi kimi futhi kukhanya kakhulu phambili! Sula izinyembezi zakho, ungezwa buhlungu noma usizi, konke kuphethwe yizandla Zami futhi injongo Yami ukunenza abanqobi ngokushesha nokuningenisa kanye Nami enkazimulweni. Niyobonga futhi nidumise ngakho konke okunehlelayo, futhi lokho kuyokwanelisa inhliziyo Yami.

Impilo kaKristu eyedlula imvelo isibonakele, akukho okufanele ukwesabe. USathane ungaphansi kwezinyawo zethu futhi isikhathi sakhe sinomkhawulo. Vuka! Lahla umhlaba wokungabi nasimilo, zikhulule kwalasha wokufa! Thembeka Kimi ngaphezu kwakho konke okunye, qonda phambili ngesibindi; ngiyidwala lakho eliqinile, thembela Kimi!

Okwedlule:Isahluko 9

Okulandelayo:Isahluko 11

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Indlela UPetru Amazi Ngayo UJesu

  Esikhathini uPetru asichitha enoJesu, wabona izinto eziningi ezenza uJesu athandeke, izinto okufanele zilingiswe, futhi eziningi zaboniswa yena. Nakub…

 • Isahluko 27

  Ukuziphatha kwabantu akukaze kuyithinte inhliziyo Yami, noma ngikubone njengokubalulekile. Umuntu uhlala ebona sengathi ngimphethe ngesandla sensimbi …

 • Umehluko Phakathi Kwenkonzo KaNkulunkulu Onesimo Somuntu kanye Nomsebenzi Womuntu

  Kumele ufinyelele ekwazini umbono womsebenzi kaNkulunkulu futhi ubambe indlela ejwayelekile umsebenzi Wakhe ohamba ngayo. Lokhu wukungena ngendlela el…

 • Indlela… (6)

  Umsebenzi kaNkulunkulu owenze ukuthi silethwe esikhathini samanje. Ngakho, sonke singabasindile ohlelweni lokuphatha lukaNkulunkulu, futhi ukuze sikwa…