Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 11

Ngabe nginguNkulunkulu wakho? Ngabe ngiyiNkosi yakho? Ngabe ungivumele ngempela ukuba ngibuse njengeNkosi phakathi kuwe? Kufanele ucabange ngokuphelele ngawe. Ngabe awuzange ukuhlolisise futhi ukwenqabe ukukhanya okusha futhi waze wafika ekumeni ngaphandle kokukulandela ngenkathi kufika? Ngenxa yalokhu uyokwahlulelwa futhi uwele ekubhubheni kwakho, uyokwahlulelwa futhi ushaywe ngenduku yensimbi futhi ngeke uwuzwe umsebenzi woMoya oNgcwele. Uyokhala masinyane futhi ugobe amadolo akho ekukhonzeni ngesikhathi ukhala. Bengihlala nginitshela futhi bengihlala ngisho kinina futhi nginitshele konke. Cabangani ngokucophelela ngakho, kunini lapho engike ngehluleka khona ukunitshela okuthile? Noma kunjalo, kukhona abantu abathile abaphikelelayo ekwenzeni izinto ngendlela engafanele. Balahleke enkungwini yokungabaza okusitha ilanga futhi abaze bangakubona ukukhanya. Ngabe lokhu akungenxa yokuthi intando “kamina” iqine kakhulu noma imicabango yabo mikhulu kakhulu? Ungangibona kanjani emehlweni akho? Ungaba nayo kanjani indawo Yami enhliziyweni yakho? Lapho uhlulekile, lapho ungenakwazi, nalapho usuphelelwe ngongakhetha kukho, yilapho kuphela uthandaza khona Kimi. Ngakho-ke, kungani ungenzi izinto ngokwakho manje? Nina bantu! Ubunina obudala obunenze nachithakala!

Abanye abantu abakwazi ukuthola indlela, futhi abakwazi ukuhambisana nokukhanya okusha. Bahlanganyela kuphela ngalokho abakubonile ngaphambili, akukho lutho olusha kubo. Kungani lokho? Niphila phakathi kinina futhi ningivalele umnyango. Ubona indlela yokwenza yomsebenzi woMoya oNgcwele iguquka, kodwa uhlala wexwaye ukuba sephutheni; ungamhlonipha kanjani ngokwempela uNkulunkulu? Uke wakufuna ekuthuleni kobukhona bukaNkulunkulu? Uzindla nje uthi: “Ngabe uMoya oNgcwele ngempela usebenza kanjeya?” Abanye abantu babonile ukuthi kungumsebenzi woMoya oNgcwele, kodwa basenezinto abazishoyo ngakho. Abanye abantu bayavuma ukuthi kuyizwi likaNkulunkulu, kodwa abakwamukeli. Imiqondo ehlukene iyaphithizela komunye nomunye wabo, futhi abawuqondi umsebenzi woMoya oNgcwele, ngenxa yokudebesela nokungacopheleli, bengazimisele ukukhokha inani futhi babe qotho ebukhoneni Bami. UMoya oNgcwele ubakhanyisele, kodwa ngeke beze phambi Kwami ukuze baxhumane Nami futhi bangifune. Kunalokho, balandela izifiso zabo, benza ngokuthanda kwabo; iyini inhloso yabo?

Okwedlule:Isahluko 10

Okulandelayo:Isahluko 12

Okuqukethwe Okuhlobene

 • Ekupheleni

  Nakuba lawa mazwi kungewona wonke kaNkulunkulu, anele kubantu ukuzuza izinjongo zokwazi uNkulunkulu kanye noguquko esimilweni. Mhlawumbe kunabathile …

 • Umsebenzi Nokungena (3)

  UNkulunkulu ubaphathise okuningi abantu futhi ukhulume ngezindlela ezingabaleki ngokungena kwabantu. Kodwa ngenxa yokuthi izinga labantu liphansi kakh…

 • UNkulunkulu Wengamela Phezu Kwesiphetho Sesintu Sonke

  Njengamalunga ohlanga lwesintu kanye namaKristu azinikele, kuwumthwalo nesibopho sethu sonke ukunikela imiqondo nemizimba yethu ukuze kugcwaliseke ums…

 • Ukwenza (2)

  Ezikhathini ezedlule, abantu babeziqeqeshela ukuba noNkulunkulu futhi baphile phakathi komoya ngaso sonke isikhathi. Uma kuqhathaniswa nalokhu okwenzi…