Isahluko 38

Akukhona ukuthi ukukholwa kwakho kulungile noma kumsulwa, kodwa kunalokho, umsebenzi Wami uyamangalisa! Konke kungenxa yomusa Wami! Akufanele ube ngisho nesincane isimo esikhohlakele sokuzicabangela noma ukuzithwala, kungenjalo ngeke ngisebenze kuwe. Kufanele uqonde ngokucacile ukuthi noma abantu bayawa noma bayama baqine akungenxa yabo, kungenxa Yami. Namuhla, uma ungasiqondi ngokucacile lesi sinyathelo, nakanjani uyohluleka ukungena embusweni! Kufanele uqonde ukuthi okwenziwanamuhla kungumsebenzi omangalisayo kaNkulunkulu; akuhlangene nomuntu. Zinamsebenzi muni izenzo zomuntu? Lapho bezicabangela, bezithwala, futhi benokuziqhenya, baphazamisa ukuphatha kukaNkulunkulu futhi babhidliza izinhlelo Zakhe. O, bantu abakhohlakele! Kufanele nifike ekwethembeleni Kimi namuhla; uma ningakwenzi, namuhla ngizokutshela ukuthi ngeke nithole lutho! Konke kuyoba yize futhi enikwenzayo ngeke kube namsebenzi!

Musa ukulibala noma ukungabaza; namuhla lowo nalowo kwabathanda Mina uyoba nokwenziwa komsebenzi Wami phezu kwakhe. Anginamsebenzi nalabo abangazithobi futhi bazehlise, futhi namuhla ngisebenzisa kuphela labo abathobe ngokuphelele. Labo kuphela abangithanda ngenhliziyo eqinisile, ababukelwa phansi ngabanye, abakwazi ukuzivula ngokugcwele Kimi, ngiyovuleleka ngokugcwele kuwe. Ngiyokwenza uqonde izinhloso Zami futhi ngazo zonke izikhathi uphambi Kwami wamukela izibusiso Zami. Namuhla labo abazikhandlela Mina, bezinikelela Mina, futhi bathwale imithwalo ngenxa Yami, ngeke nhlobo ngibaphathe ngokungalungile, futhi ukulunga Kwami kuvezwa ngalokho. Ungakhonondi Ngami; umusa Wami unanele. Ungamane futhi uwuthathe ukuze unambithe ubumnandi obungaqhathaniseki. Lokhu ngeke kwakhe uthando Lwami kuwe kuphela, kodwa kuyojulisa lolo thando futhi.

Umsebenzi Wami wenziwa isinyathelo ngesinyathelo, futhi awunabudlabha nhlobo, futhi awuxovekile. Ukuze ningilandele, kufanele futhi nenze lokhu: Bonani ukuziphatha Kwami futhi nifunde Kimi; ngale ndlela, uma nilandela izinyathelo Zami khona-ke niyolethwa ekubonakalisweni kombuso. Halalisani ngephimbo elilodwa! Madodana Ami! Umsebenzi kaNkulunkulu uyofezwa phezu kwenu qembu labantu. Anizizwa nibusisekile?

Kulukhuni ngempela ukukuqonda! Nginilethe lapha namuhla ukuze nibone umsebenzi Wami omangalisayo!

Okwedlule: Isahluko 37

Okulandelayo: Isahluko 39

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Mayelana Nokuphila KukaPetru

UPetru wenziwa nguNkulunkulu ukuba abe yisibonelo sokulingiswa abantu, umuntu oqavile owayaziwa yibo bonke abantu. Kungani umuntu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp