I-App yeBandla likaNkulunkulu uSomandla

Lalela iphimbo likaNkulunkulu futhi wamukele ukubuya kweNkosi uJesu!

Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isethulo

“Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana” ayingxenye yesibili yamazwi kaKristu. Kuwo, uKristu usebenzisa isiqu sikaNkulunkulu Uqobo. Ahlanganisa inkathi esukela kuFebhuwari 20, 1992 kuya kuJuni 1, 1992, futhi esewonke akhiwe yizahluko ezingamashumi amane nesikhombisa. Indlela, okuqukethwe, nokubuka kwamazwi kaNkulunkulu kula mazwi akwefani neze “NamaZwi KaKristu Ekuqaleni.” “AmaZwi KaKristu Ekuqaleni” aveza futhi aqondise ukuziphatha kwabantu kwangaphandle kanye nezimpilo zabo zokomoya ezilula. Ekugcineni, iphetha “ngokuvivinywa kwabenzi bomsebenzi.” “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana,” nokho, avula ngesiphetho sokwaziwa kwabantu njengabenzi bomsebenzi nokuqala kokuphila kwabo njengabantu bakaNkulunkulu. Kuqondisa abantu ovuthondabeni lwesibili lomsebenzi kaNkulunkulu, okuyisikhathi lapho bevivinywa khona ngechibi lomlilo, ukuvivinywa ngokufa, kanye nezikhathi zokuthanda uNkulunkulu. Lezi zinyathelo ezimbalwa zidalula ngokugcwele ububi bomuntu phambi kukaNkulunkulu kanye nobuso bakhe bangempela. Ekugcineni, uNkulunkulu uphetha ngesahluko lapho ehlukana khona nomuntu, ngalokho ephetha zonke izinyathelo zalokhu kubonakala kokunqoba kukaNkulunkulu iqembu labantu lokuqala.

Kwethi “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana,” uNkulunkulu uveza amazwi Akhe esebenzisa uMoya. Isintu esidaliwe asinakuyifinyelela indlela akhuluma ngayo. Ngaphezu kwalokho, inqolobane nobuciko bamagama Akhe kuhle futhi kuyakhuthaza, alukho uhlobo lwencwadi yabantu olungathatha indawo yawo. Amazwi embula ngawo umuntu ashaya emhloleni, awanakuphikwa yinoma yiliphi ifilosofi, futhi enza bonke abantu baguqe ngamadolo. Njengenkemba ebukhali, amazwi ahlulela ngawo umuntu asika khona ngqo ekujuleni kwemiphefumulo yabantu, abashiya bengenandawo abangacasha kuyo. Amazwi aduduza ngawo abantu anomusa kanye nomusa wothando, anemfudumalo njengokwanga kukamama onothando, futhi enza abantu bazizwe bephephile kunanini ngaphambili. Into eyodwa ewuphawu olubalulekile ngala mazwi ukuthi, phakathi nalesi sigaba, uNkulunkulu akakhulumi esebenzisa isiqu sikaJehova noma uJesu Kristu, akasebenzisi futhi uKristu wezinsuku zokugcina. Kunalokho, usebenzisa isiqu Sakhe esiyifa—uMdali—ukhuluma futhi afundise bonke abamlandelayo nabasazomlandela. Kuhle ukuthi lesi bekuyisikhathi sokuqala kusukela ekudalweni uNkulunkulu akubhekisa kuso sonke isintu. Akukaze kwenzeke ngaphambili ukuthi uNkulunkulu akhulume nesintu esidaliwe ngaleyo mininingwane nangokuhleleka okukhulu. Yiqiniso, lesi bekuyisikhathi sokuqala ekhuluma okuningi kangaka, futhi isikhathi eside kuso sonke isintu. Kwakuyinto engakaze nakancane yenzeke ngaphambili. Ngaphezu kwalokho, la mazwi ayewumbhalo wokuqala owavezwa uNkulunkulu phakathi kwesintu embula ngawo abantu, wabaqondisa, wabahlulela, futhi wakhuluma ngezinhliziyo zabo, futhi ngokunjalo kwakungamazwi okuqala uNkulunkulu avumela ngawo abantu bazi izinyathelo Zakhe, indawo alala kuyo, isimo sikaNkulunkulu, lokho uNKulunkulu anakho nayikho, imicabango kaNkulunkulu, nokukhathazeka Kwakhe ngesintu. Kungashiwo ukuthi lawa kwakungamazwi okuqala uNkulunkulu awakhuluma esintwini esezulwini lesithathu kusukela ngesikhathi sendalo, futhi kungokokuqala uNkulunkulu esebenzisa isiqu Sakhe esiyifa ukuze abonakale futhi aveze izwi lenhliziyo Yakhe esintwini ngaphambi kwamazwi.

La mazwi ajulile futhi ayinkimbinkimbi; akulula ukuwaqonda, futhi azibambeki izisusa nezinhloso zamazwi kaNkulunkulu. Ngakho, uKristu wenezele incazelo ngemva kwesahluko ngasinye, esebenzisa ulimi okulula ukuthi abantu baluqonde ukuze acacise ingxenye enkulu yamazwi. Lokhu, uma kuhlanganiswa namazwi ngokwawo, kwenza kube lula ngawo wonke umuntu ukuthi aqonde futhi azi amazwi kaNkulunkulu. La mazwi siwenze isithasiselo kwathi “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana.” Kuwo, uKristu unikeza izincazelo esebenzisa amazwi okulula ukuwaqonda. Ukuhlanganiswa kwalokhu kokubili kuhlangana kahle kakhulu nezinto zaphezulu kanye nobuntu bukaNkulunkulu. Nakuba uNkulunkulu ekhuluma ngendlela yomuntu wesithathu esithasiselweni, akekho ongaphika ukuthi la mazwi ashiwo uNkulunkulu ngokuqondile, ngoba akekho umuntu ongawachaza ngokucacile la mazwi; nguNkulunkulu kuphela ongacacisa imisuka nezinhloso zamazwi Akhe. Ngakho, nakuba uNkulunkulu ekhuluma esebenzisa izindlela eziningi, izinhloso zemisebenzi Yakhe azilokothi zishintshe, futhi imigomo yohlelo Lwakhe ayikaze ishintshe.

Nakuba “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana” ephela ngezwi uNkulunkulu ahlangene kulo nomuntu, eqinisweni, lapha kwakuyilapho umsebenzi kaNkulunkulu wokunqoba nensindiso phakathi kwabantu, nomsebenzi Wakhe wokwenza abantu baphelele, wembulwa khona ngokusemthethweni. Ngakho, bekufaneleka kangcono ngathi ukubhekisela “Amazwi kaNkulunkulu Aya Emhlabeni Uwonkana” njengesiprofetho somsebenzi kaNkulunkulu wezinsuku zokugcina. Ngoba kungemva kwaleli qophelo kuphela lapho indodana yomuntu esenyameni yaqala khona ukusebenza nokukhuluma isebenzisa isiqu sikaKristu ngokusemthethweni, ukuhamba phakathi kwamabandla inikeza ukuphila, inisela futhi yelusa bonke abantu Bakhe—okwaphakamisa amazwi amaningi “Amazwi kaKristu njengoba Ayehamba Emabandleni.”

Okwedlule:Isahluko 120

Okulandelayo:Isahluko 1

Okuqukethwe Okuhlobene