Izwi Livela Lisenyameni

Okuqukethwe
 • Amazwi ENdodana Yomuntu Esenyameni Njengoba Yayihamba Emabandleni (Ⅳ)
  • Amazwi ENdodana Yomuntu Esenyameni Njengoba Yayihamba Emabandleni (Ⅲ)
   • Amazwi ENdodana Yomuntu Esenyameni Njengoba Yayihamba Emabandleni (Ⅱ)
    • Amazwi ENdodana Yomuntu Esenyameni Njengoba Yayihamba Emabandleni (Ⅰ)
     • Izincazelo Zezimfihlakalo Zamazwi kaNkulunkulu
      • Amazwi kaNkulunkulu Osenyameni Endaweni Yonke Lapho Eqala Ukufeza Inkonzo Yakhe
       • Ingxenye Yesithathu

        Bayini Abantu Ngokwemvelo Yabo Nokufaneleka Kwabo

        Nahlukaniswa nodaka futhi nakunoma yisiphi isilinganiso, nakhethwa enhleseni, ningcolile futhi nizondwa uNkulunkulu. Nina beningabakaSathane futhi naninyatheliwe ningcoliswe yikho. Ingakho kuthiwa nahlukaniswa nodaka, futhi aningcwele, kodwa kunalokho niyizinto ezingebona abantu lokho okwadala ukuba uSathane anenze iziwula. Lena iyona ncazelo efaneleke kakhulu kinina. Kumele nibone ukuthi ningukungcola okutholakala emanzini amile nasodakeni, kunodobo olufiswayo olufana nezinhlanzi nezimfazi, ayikho intokozo engatholakala kunina. Ukubeka ngokusobala, ningamalungu esigaba esiphansi kakhulu sezenhlalo, niyizilwane ezimbi kakhulu kunezingulube nezinja. Ukubeka ngokusobala, ukunibiza ngala magama akusikho ukwandisa noma ihaba, kepha kuyindlela yokwenza lula udaba. Ukukhuluma nawe ngale migomo empeleni kuyindlela yokukuhlonipha. Ukuqonda kwakho, inkulumo, ukuziphatha “njengabantu” nazo zonke izinto empilweni yenu okuhlanganisa nesimo senu odakeni kwanele ukufakazela ukuba lokhu oyikho “kuyinto engavamile.”

        Amanothi Angezansi:

        a. Umbhalo wakuqala uthi “yona”.