Isahluko 4

Sizohlala sibhekile futhi silindile, sithule emoyeni futhi sifuna ngenhliziyo ehlanzekile. Noma yini esehlelayo, akufanele sihlanganyele ngobumpumputhe. Sidinga kuphela ukuthula phambi kukaNkulunkulu futhi sibe nokuhlanganyela okungapheli Naye khona-ke izinhloso Zakhe ziyokwambulwa kithi. Umoya wethu kufanele uhlale ukulungele ukwahlukanisa futhi kufanele uzimisele futhi ungathambi. Kufanele sikhe emanzini aphilayo phambi kukaNkulunkulu, amanzi ondla futhi agcwalise umoya wethu owomile. Kufanele silungele ngezikhathi zonke ukuzihlanza ekuzazini ukulunga kwethu, ukuzithwala kwethu, ukweneliseka kwethu ngathi, nokunganaki kwethu, ngakunye kwakho okuzalwa yisimo sethu sobusathane. Kufanele sivule izinhliziyo zethu ukuze samukele izwi likaNkulunkulu, kufanele sethembele emazwini Akhe ngenkathi siqhubeka nezimpilo zethu. Kufanele sizwe futhi siqiniseke ngezwi lakhe siphinde sithole ukuqonda izwi Lakhe, sivumele izwi Lakhe libe ukuphila kwethu. Yilolu ubizo lwethu! Sinqoba kuphela lapho siphila ngezwi likaNkulunkulu.

Manje imiqondo yethu iqotho ngokwedlulele, sikhuluma kalula futhi senze ngokugagamela futhi asikwazi ukulandela uMoya. Inamuhla ngeke libe njengesikhathi esedlule; umsebenzi woMoya oNgcwele uya phambili ngesivinini esikhulu. Kufanele silizwe ngokwemininingwane izwi likaNkulunkulu; wonke umqondo nomcabango, wonke umnyakazo nokuphendula kufanele sikwahlukanise ezinhliziyweni zethu. Akukho esikwenza phambi komuntu noma ngemuva kwakhe okungaphunyuka ekwahlulelweni phambi kwesihlalo sikaKristu. UMoya oNgcwele usiqondisa endaweni yokuhlangenwe nakho okujulile, futhi ngalokhu okuhlangenwe nakho sisondela ekuqinisekeni ngoSomandla.

UNkulunkulu wezulu nomhlaba uvule amehlo ethu omoya futhi izimfihlakalo zilokhu zembulwa kithi. Funa ngenhliziyo ehlanzekile! Zimisele ukukhokha inani, yana phambili ngayo yonke inhliziyo yakho, zimisele ukuzithiba, ungabe usaba nomhobholo, landela uMoya oNgcwele futhi uthokozele izwi likaNkulunkulu futhi umuntu omusha womhlaba wonke uyobonakala. Umzuzu usufikile, lapho uSathane ezohlangana nesiphetho sakhe, intando kaNkulunkulu iyokwenzeka. Zonke izizwe zomhlaba ziyoba ngumbuso kaKristu futhi uKristu uyobusa njengeNkosi emhlabeni kuze kube phakade!

Okwedlule: Isahluko 3

Okulandelayo: Isahluko 5

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Gxila Kakhulu Kokungokoqobo

Wonke umuntu angakwazi ukupheleliswa uNkulunkulu, ngakho wonke umuntu kufanele aqonde ukuthi iyiphi inkonzo kaNkulunkulu ehambisana kahle...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp