Samukela bonke abafuna iqiniso ukuba basithinte.

Izwi Livela Lisenyameni

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

0 Imiphumela Yokufuna

Ayikho imiphumela etholakele.

Isahluko 4

Sizohlala sibhekile futhi silindile, sithule emoyeni futhi sifuna ngenhliziyo ehlanzekile. Noma yini esehlelayo, akufanele sihlanganyele ngobumpumputhe. Sidinga kuphela ukuthula phambi kukaNkulunkulu futhi sibe nokuhlanganyela okungapheli Naye khona-ke izinhloso Zakhe ziyokwambulwa kithi. Umoya wethu kufanele uhlale ukulungele ukwahlukanisa futhi kufanele uzimisele futhi ungathambi. Kufanele sikhe emanzini aphilayo phambi kukaNkulunkulu, amanzi aqeda ukoma komoya wethu owomile. Kufanele silungele ngezikhathi zonke ukuzihlanza ekuzazini ukulunga kwethu, ukuzithwala kwethu, ukweneliseka kwethu ngathi, nokunganaki kwethu, ngakunye kwakho okuzalwa yisimo sethu sobusathane. Kufanele sivule izinhliziyo zethu ukuze samukele izwi likaNkulunkulu, kufanele sethembele emazwini Akhe ngenkathi siqhubeka nezimpilo zethu. Kufanele sizwe futhi siqiniseke ngezwi lakhe siphinde sithole ukuqonda izwi Lakhe, sivumele izwi Lakhe libe ukuphila kwethu. Yilolu ubizo lwethu! Sinqoba kuphela lapho siphila ngezwi likaNkulunkulu.

Manje imiqondo yethu iqotho ngokwedlulele, sikhuluma kalula futhi senze ngokugagamela futhi asikwazi ukulandela uMoya. Inamuhla ngeke libe njengesikhathi esedlule; umsebenzi woMoya oNgcwele uya phambili ngesivinini esikhulu. Kufanele silizwe ngokwemininingwane izwi likaNkulunkulu; wonke umqondo nomcabango, wonke umnyakazo nokuphendula kufanele sikwahlukanise ezinhliziyweni zethu. Akukho esikwenza phambi komuntu noma ngemuva kwakhe okungaphunyuka ekwahlulelweni phambi kwesihlalo sikaKristu. UMoya oNgcwele usiqondisa endaweni yokuhlangenwe nakho okujulile, futhi ngalokhu okuhlangenwe nakho sisondela ekuqinisekeni ngoSomandla.

UNkulunkulu wezulu nomhlaba uvule amehlo ethu omoya futhi izimfihlakalo zilokhu zembulwa kithi. Funa ngenhliziyo ehlanzekile! Zimisele ukukhokha inani, yana phambili ngayo yonke inhliziyo yakho, zimisele ukuzithiba, ungabe usaba nomhobholo, landela uMoya oNgcwele futhi uthokozele izwi likaNkulunkulu futhi umuntu omusha womhlaba wonke uyobonakala. Isiphetho sikaSathane siyophela phambi kwamehlo akho futhi intando kaNkulunkulu iyokwenzeka. Zonke izizwe zomhlaba ziyoba ngumbuso kaKristu futhi uKristu uyobusa njengeNkosi emhlabeni kuze kube phakade!

Okwedlule:Isahluko 3

Okulandelayo:Isahluko 5

Okuqukethwe Okuhlobene

 • UNkulunkulu Uqobo Lwakhe, Oyingqayizivele II

  Isimo SikaNkulunkulu Esilungile Manje njengoba benikade nilalele ingxoxo yangaphambilini mayelana negunya likaNkulunkulu, ngiqinisekile ukuthi senihlo…

 • Ukudingida Impilo Yasenkonzweni Nempilo Yangokoqobo

  Abantu bacabanga ukuthi bakwazi kuphela ukushintsha uma bengaphakathi ebandleni labo, nokuthi uma bengaphili besebandleni, ukuguquka akwenzeki, kube s…

 • Isahluko 19

  Njengoba umsebenzi woMoya oNgcwele uqhubekela phambili, uNkulunkulu uphinde wasingenisa endleleni entsha yomsebenzi woMoya oNgcwele. Ngenxa yalokho ak…

 • Imfihlakalo Yokuba Senyameni (2)

  Ngesikhathi uJesu esebenzela eJudiya, wayesebenza obala, kodwa manje, ngisebenza futhi ngikhulume nani ekusithekeni. Abangewona amakholwa abakuboni n…