Isahluko 5

Izintaba nemifula kulokhu kuguquka, imifudlana igeleza iya phambili, futhi impilo yomuntu imfushane kunomhlaba nesibhakabhaka. NguNkulunkulu uSomandla kuphela ongukuphila kwaphakade okuvukile, ezizukulwaneni kuphila phakade! Zonke izinto nezigameko zisezandleni Zakhe, uSathane ungaphansi kwezinyawo Zakhe.

Namuhla kungenxa yokukhetha kukaNkulunkulu okumiselwe kusengaphambili ukuthi usisindisile ekubanjweni nguSathane. Ngempela unguMhlengi wethu. Impilo yaphakade evukile kaKristu ibunjwe ngaphakathi kithina, ngakho simiselwe ukuxhumana nokuphila kukaNkulunkulu, singaba naye ubuso nobuso, singamudla, simphuze, futhi simthokozele. Lokhu kungukuzinikela okunesineke nokuzidela kukaNkulunkulu.

Izikhathi zonyaka ziyafika zihambe, zedlula emoyeni nesithwathwa, zihlangana nokuningi ukuhlupheka kwempilo, ukushushiswa nezinhlupheko, ukulahlwa nokunyundelwa ngumhlaba, amacala okubhacekwa nguhulumeni, ukholo noma ukuzimisela kukaNkulunkulu akunciphi. Ngenhliziyo ephelele ukuze intando kaNkulunkulu, ukuze uhlelo lukuphatha lukaNkulunkulu lufezeke, ubeka eceleni ukuphila Kwakhe. Ngenxa yabo bonke abantu Bakhe, akagodli mandla, ondla futhi enisela ngokucophelela. Kungakhathaleki ukuthi asazi, futhi silukhuni kangakanani, sidinga kuphela ukulalela phambi Kwakhe, futhi ukuphila okuvukile kukaKristu kuyoguqula imvelo yethu endala…. Ngenxa yala mazibulo amadodana, usebenza ngokungakhathali, udela ukudla nobuthongo. Ezinsukwini nobusuku obuningi, ekushiseni okuhangulayo nokubanda okushubisa umnkantsha okuningi, ubheka ngenhliziyo yonke eSiyoni.

Umhlaba, ikhaya, nomsebenzi kudeliwe, ngokuzimisela, engathintwa yizinjabulo zamhlaba…. Amazwi aphuma emlonyeni Wakhe ayasishaya, edalula izinto ezifihlwe phakathi ekujuleni kwezinhliziyo zethu. Kungenzeka kanjani singakholwa? Wonke umusho ophuma emlonyeni Wakhe uyafezeka noma ngasiphi isikhathi kithina. Zonke izenzo zethu, ezisobala nezangasese, azikho angazazi, akukho angakuqondi. Konke empeleni kuyokwambulwa phambi Kwakhe, phezu kwezinhlelo namalungiselelo ethu.

Ihleli phambi Kwakhe, imimoya yethu iyathokoza, ithokomele futhi izothile, ihlala izwa ingenalutho ngaphakathi, ikweleta uNkulunkulu ngempela. Lokhu kuyisimanga esingacabangeki futhi esingafezeki. UMoya oNgcwele ufakaza ngokwanele ukuthi uNkulunkulu uSomandla ukungukuphela kukaNkulunkulu wangempela! Akunakuphikiswa! Thina, leli qembu labantu, ngempela sibusiseke kakhulu! Ukuba akungenxa yomusa nobubele bukaNkulunkulu, bekufanele siye ekubhubheni futhi silandele uSathane. NguNkulunkulu uSomandla kuphela ongasisindisa.

A! Nkulunkulu uSomandla uNkulunkulu ongokoqobo! Nguwena ovule amehlo ethu angokomoya, okwenze sabona izimfihlakalo zomhlaba womoya. Amangelengele ombuso awapheli. Bheka futhi ulinde. Usuku alukwazi ukuba kude kakhulu.

Imililo yempi iyayaluza, intuthu yezibhamu iyantanta, isimo sezulu siyafudumala, isimo sezulu sendawo siyaguquka, ubhubhane luzosabalala, futhi abantu kufanele bafe, benethemba elincane lokuphila.

A! Nkulunkulu uSomandla uNkulunkulu ongokoqobo! Uyinqaba eqinile. Uyisiphephelo sethu. Sibuthana ngaphansi kwamaphiko Akho, futhi inhlekelele ngeke isifice. Lokhu kungukuvikela nokunakekela Kwakho okunobunkulunkulu.

Sonke siphakamisa amaphimbo ethu, ukucula izindumiso, izindumiso ezinkeneneza eSiyoni lonke! UNkulunkulu uSomandla onguNkulunkulu ongokoqobo usilungiselele leso siphetho esihle kakhulu. Bheka—bheka! Isikhathi asikwazi ukuba kude.

Okwedlule: Isahluko 4

Okulandelayo: Isahluko 6

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.

Okuqukethwe Okuhlobene

Indlela … (6)

Ukufikisiwa kwethu esikhathini sanamuhla kungenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, kungalokho futhi singabasindile ohlelweni lukaNkulunkulu...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi

Sithinte nge-Whatsapp