Isahluko 5

Izintaba nemifula kulokhu kuguquka, imifudlana igeleza iya phambili, futhi impilo yomuntu imfushane kunomhlaba nesibhakabhaka. NguNkulunkulu uSomandla kuphela ongukuphila kwaphakade okuvukile, ezizukulwaneni kuphila phakade! Zonke izinto nezigameko zisezandleni Zakhe, uSathane ungaphansi kwezinyawo Zakhe.

Namuhla kungenxa yokukhetha kukaNkulunkulu okumiselwe kusengaphambili ukuthi usisindisile ekubanjweni nguSathane. Ngempela unguMhlengi wethu. Impilo yaphakade evukile kaKristu ibunjwe ngaphakathi kithina, ngakho simiselwe ukuxhumana nokuphila kukaNkulunkulu, singaba naye ubuso nobuso, singamudla, simphuze, futhi simthokozele. Lokhu kungukuzinikela okunesineke nokuzidela kukaNkulunkulu.

Ubusika budlulela entwasahlobo, ngomoya nesithwathwa. Kuhlangana nobuhlungu bempilo, ukushushiswa nezinhlupheko okuningi, ukulahlwa nokunyundelwa ngumhlaba, amacala okubhacekwa nguhulumeni, ukholo noma ukuzimisela kukaNkulunkulu akunciphi. Ngenhliziyo ephelele ukuze intando kaNkulunkulu, ukuze uhlelo lukuphatha lukaNkulunkulu lufezeke, ubeka eceleni ukuphila Kwakhe. Ngenxa yabo bonke abantu Bakhe, akagodli mandla, ondla futhi enisela ngokucophelela. Kungakhathaleki ukuthi asazi, futhi silukhuni kangakanani, sidinga kuphela ukulalela phambi Kwakhe, futhi ukuphila okuvukile kukaKristu kuyoguqula imvelo yethu endala…. Ngenxa yala mazibulo amadodana, usebenza ngokungakhathali, udela ukudla nobuthongo. Ezinsukwini nobusuku obuningi, ekushiseni okuhangulayo nokubanda okushubisa umnkantsha okuningi, ubheka ngenhliziyo yonke eSiyoni.

Umhlaba, ikhaya, nomsebenzi kudeliwe, ngokuzimisela, engathintwa yizinjabulo zamhlaba…. Amazwi aphuma emlonyeni Wakhe ayasishaya, edalula izinto ezifihlwe phakathi ekujuleni kwezinhliziyo zethu. Kungenzeka kanjani singakholwa? Wonke umusho ophuma emlonyeni Wakhe uyafezeka noma ngasiphi isikhathi kithina. Zonke izenzo zethu, ezisobala nezangasese, azikho angazazi, angaziboni, kodwa zonke empeleni ziyobonakala phambi Kwakhe, ngaphandle kwezinhlelo namalungiselelo ethu.

Ihleli phambi Kwakhe, imimoya yethu iyathokoza, ithokomele futhi izothile, ihlala izwa ingenalutho ngaphakathi, ikweleta uNkulunkulu ngempela. Lokhu kuyisimanga esingacabangeki, esilukhuni. UMoya oNgcwele ufakaza ngokwanele ukuthi uNkulunkulu uSomandla ukungukuphela kukaNkulunkulu wangempela! Akunakuphikiswa! Thina, leli qembu labantu, ngempela sibusiseke kakhulu! Ukuba akungenxa yomusa nobubele bukaNkulunkulu, bekufanele siye ekubhubheni futhi silandele uSathane. NguNkulunkulu uSomandla kuphela ongasisindisa.

A! Nkulunkulu uSomandla uNkulunkulu ongokoqobo! Nguwena ovule amehlo ethu angokomoya, okwenze sabona izimfihlakalo zomhlaba womoya. Amangelengele ombuso awapheli. Bheka futhi ulinde. Usuku alukwazi ukuba kude kakhulu.

Imililo yempi iyayaluza, intuthu yezibhamu iyantanta, isimo sezulu siyafudumala, isimo sezulu sendawo siyaguquka, ubhubhane luzosabalala, futhi abantu kufanele bafe, benethemba elincane lokuphila.

A! Nkulunkulu uSomandla uNkulunkulu ongokoqobo! Uyinqaba eqinile. Uyisiphephelo sethu. Sibuthana ngaphansi kwamaphiko Akho, futhi inhlekelele ngeke isifice. Lokhu kungukuvikela nokunakekela Kwakho okunobunkulunkulu.

Sonke siphakamisa amaphimbo ethu, ukucula izindumiso, izindumiso ezinkeneneza eSiyoni lonke! UNkulunkulu uSomandla onguNkulunkulu ongokoqobo usilungiselele leso siphetho esihle kakhulu. Bheka—bheka! Isikhathi asikwazi ukuba kude.

Okwedlule: Isahluko 4

Okulandelayo: Isahluko 6

Uma unanoma yibuphi ubunzima noma imibuzo ekukholweni kwakho, sicela usithinte noma nini.
Xhumana Nathi
Sithinte nge-Whatsapp

Okuqukethwe Okuhlobene

Izehlakalo

Kuzo zonke izehlakalo zikaPetru, wabekezelela amakhulu ezivivinyo. Nakuba abantu namuhla beliqonda igama elithi ‘uvivinyo,’ abayiqondi...

Isahluko 28

Uma ngifika ngivela eSiyoni, ngangilindwe yizo zonke izinto, ngathi uma sengibuyela eSiyoni, ngabingelelwa yibo bonke abantu. Njengoba...

Isahluko 31

Angikaze ngibe nayo indawo ezinhliziyweni zabantu. Uma ngibafuna ngeqiniso abantu, bavala amehlo bafifiyele bangazinaki izenzo Zami,...

Amasethingi

  • Umbhalo
  • Izihloko

Imibala egqamile

Izihloko

Ubhalo

Ubungako Bamagama

Isikhala Somugqa

Isikhala Somugqa

Ukuvuleka kwekhasi

Okuqukethwe

Funa

  • Cinga Kulo-mbhalo
  • Cinga Kule-ncwadi